Home / Økonomi (page 45)

Økonomi

Vilkårene er konkurrenceforvridende

– Økonomien er meget presset, og den er lige nu ikke gearet til uforudsete hændelser. Sikkerhedsmargenen er simpelthen ikke eksisterende, siger Henrik Christensen, der investerede i et nyt skib HM 424 Westbank for seks år siden, og blev kåret som ...

Read More »

Tilskudsordning til modernisering åbner 1. september

Seks millioner kroner er parat til at blive delt ud af NaturErhvervstyrelsen, når der åbnes op for en ny ansøgningsrunde til modernisering af fiskefartøjer. Ansøgningsperioden strækker sig fra den 1. september til den 15. oktober 2013. Der kan i ordningen ...

Read More »

Sildeomsætningen ramt af prisfald

Sild er en af de arter, som bidrager mest til den samlede bruttoomsætning i det danske fiskeri til konsum. Det er der ikke ændret ved i første halvår af i år, selvom silden her har oplevet et betydeligt prisfald. Den ...

Read More »

Tobis sikrede fremgang i første halvår

De danske fiskeres bruttoomsætning viser i første halvår af 2013 en fremgang på 248 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Det svarer til en stigning på 21 procent. I første halvår var den samlede bruttoomsætning 1.407 millioner kroner. Det viser ...

Read More »

Danske havne vokser eksplosivt

De danske erhvervshavne står foran en nærmest eksplosiv udvikling over de kommende fem år. Arealerne på de danske havne vil ståledes vokse med op mod 50 procent, og i alt forventes det, at havene investerer i omegnen af fem milliarder ...

Read More »

Minister: Hjælpepakke er ikke vejen frem

Fødevareminister Mette Gjerskov afviser i et svar til Dennis Flydtkjær (V), at regeringen vil tage initiativ til, at der bliver etableret en hjælpepakke med fx en garantiordning, så fiskeriet kan få nedsat den store rentebyrde, som erhvervet har i øjeblikket. ...

Read More »

Jomfruhummerfiskeriet kom skidt fra start

De gode jomfruhummerfangster lader vente på sig i år. Meldingerne fra fiskerne har alt for ofte lydt på små fangster i dette forår, og det kan da også tydeligt aflæses i tallene for jomfruhummerfiskeriet i de første fire måneder af ...

Read More »

Prisfald gør ondt

I årets første fire måneder er konsumfiskeriets bruttoomsætning  stærkt præget af lave priser på konsumfisk. De danske konsumfiskere har i årets første fire måneder måttet lægge ryg til et stort dyk i den pris, de får for deres fisk. Gennemsnitsprisen ...

Read More »

Højere priser for linefanget fisk i Storbritannien

Det norske forskningsinstitut Nofima har undersøgt markedet for fisk i Storbritannien. Siden 2010 har forskerne fulgt prisudviklingen på fisk hver uge. Overvågningen viser nogle markante tendenser i prissætningen af fisk. Den mest markante tendens er, at fisk fanget på line ...

Read More »

Torsk taber pusten

Torsk fylder traditionelt meget i fiskeriets bruttoomsætning, men nærlæser man NaturErhvervstyrelsens opgørelse over fiskeriets bruttoomsætning for første kvartal i år, ser det lidt anderledes ud end tidligere, hvor torsken taber lidt af pusten i forhold til den samlede omsætning. Der ...

Read More »