Home / Økonomi (page 45)

Økonomi

Regninger udsendes på ny afgift

Søfartsstyrelsen begynder i denne uge at sende opkrævninger ud for den nye afgift, som alle skibe er pålagt at betale for at være registreret i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af tonnagen på fartøjet, og skibe med en bruttotonnage under ...

Read More »

Ser gerne flere fusioner

De to bestyrelser i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund er blevet enige om at indstille til de to selskabers generalforsamlinger at selskaberne fusioneres. Godkender de to selskabers generalforsamling fusionen, håber bestyrelsesformanden ...

Read More »

Torsten Schack spørger til finansiering

Skatteordfører og medlem af Erhvervsudvalget for Venstre, Thorsten Schack Pedersen, afkræver nu svar fra erhvervsminister Henrik Sass Larsen om finansieringsmulighederne for dansk fiskeri. Det sker blandt andet på baggrund af den omtale, som Fiskeri Tidende har haft af de dårlige ...

Read More »

To forsikringsselskaber i fiskeriet vil fusionere

De to bestyrelser i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund er blevet enige om at indstille til de to selskabers generalforsamlinger at selskaberne fusioneres. – I de to bestyrelser er der enighed ...

Read More »

Fiskere vil have Sass Larsen i tale

Dansk fiskeri er bagud i forhold til dens konkurrenter indenfor fødevareområdet, når det kommer til finansiering. Derfor har Danmarks Fiskeriforening anmodet den ny erhvervsminister, socialdemokraten Henrik Sass Larsen, om et møde for netop at diskutere mulighederne for at få bedre ...

Read More »

Vilkårene er konkurrenceforvridende

– Økonomien er meget presset, og den er lige nu ikke gearet til uforudsete hændelser. Sikkerhedsmargenen er simpelthen ikke eksisterende, siger Henrik Christensen, der investerede i et nyt skib HM 424 Westbank for seks år siden, og blev kåret som ...

Read More »

Tilskudsordning til modernisering åbner 1. september

Seks millioner kroner er parat til at blive delt ud af NaturErhvervstyrelsen, når der åbnes op for en ny ansøgningsrunde til modernisering af fiskefartøjer. Ansøgningsperioden strækker sig fra den 1. september til den 15. oktober 2013. Der kan i ordningen ...

Read More »

Sildeomsætningen ramt af prisfald

Sild er en af de arter, som bidrager mest til den samlede bruttoomsætning i det danske fiskeri til konsum. Det er der ikke ændret ved i første halvår af i år, selvom silden her har oplevet et betydeligt prisfald. Den ...

Read More »

Tobis sikrede fremgang i første halvår

De danske fiskeres bruttoomsætning viser i første halvår af 2013 en fremgang på 248 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Det svarer til en stigning på 21 procent. I første halvår var den samlede bruttoomsætning 1.407 millioner kroner. Det viser ...

Read More »

Danske havne vokser eksplosivt

De danske erhvervshavne står foran en nærmest eksplosiv udvikling over de kommende fem år. Arealerne på de danske havne vil ståledes vokse med op mod 50 procent, og i alt forventes det, at havene investerer i omegnen af fem milliarder ...

Read More »