Home / Økonomi (page 46)

Økonomi

Danske havne vokser eksplosivt

De danske erhvervshavne står foran en nærmest eksplosiv udvikling over de kommende fem år. Arealerne på de danske havne vil ståledes vokse med op mod 50 procent, og i alt forventes det, at havene investerer i omegnen af fem milliarder ...

Read More »

Minister: Hjælpepakke er ikke vejen frem

Fødevareminister Mette Gjerskov afviser i et svar til Dennis Flydtkjær (V), at regeringen vil tage initiativ til, at der bliver etableret en hjælpepakke med fx en garantiordning, så fiskeriet kan få nedsat den store rentebyrde, som erhvervet har i øjeblikket. ...

Read More »

Jomfruhummerfiskeriet kom skidt fra start

De gode jomfruhummerfangster lader vente på sig i år. Meldingerne fra fiskerne har alt for ofte lydt på små fangster i dette forår, og det kan da også tydeligt aflæses i tallene for jomfruhummerfiskeriet i de første fire måneder af ...

Read More »

Prisfald gør ondt

I årets første fire måneder er konsumfiskeriets bruttoomsætning  stærkt præget af lave priser på konsumfisk. De danske konsumfiskere har i årets første fire måneder måttet lægge ryg til et stort dyk i den pris, de får for deres fisk. Gennemsnitsprisen ...

Read More »

Højere priser for linefanget fisk i Storbritannien

Det norske forskningsinstitut Nofima har undersøgt markedet for fisk i Storbritannien. Siden 2010 har forskerne fulgt prisudviklingen på fisk hver uge. Overvågningen viser nogle markante tendenser i prissætningen af fisk. Den mest markante tendens er, at fisk fanget på line ...

Read More »

Torsk taber pusten

Torsk fylder traditionelt meget i fiskeriets bruttoomsætning, men nærlæser man NaturErhvervstyrelsens opgørelse over fiskeriets bruttoomsætning for første kvartal i år, ser det lidt anderledes ud end tidligere, hvor torsken taber lidt af pusten i forhold til den samlede omsætning. Der ...

Read More »

Nedgang i fiskeriets omsætning i første kvartal

Fortsat fald i priserne på fisk til konsum gør ondt, når regnestykket skal gøres op over omsætningen i dansk fiskeri i første kvartal af 2013. I årets første tre måneder var omsætningen på 559 millioner kroner, og det var en ...

Read More »

PO’en er klar til at give refusion

Bestyrelsen i Danske Fiskere PO er klar til at sende penge retur til en række medlemmer. I alt er det besluttet at give refusion på lige over én million kroner for tilsvar, der er indbetalt i 2012 – primært for ...

Read More »

Fiskeriets omsætning falder

De danske fiskere har ikke ligefrem fået en drømmestart i 2013, i hvert fald ikke når det gælder bruttoomsætning. I årets første fire måneder må fiskerne notere sig et fald i omsætningen på seks procent set i forhold til samme ...

Read More »

Regeringen afviser henstand for lån

Der er ikke positivt nyt for de fiskere, der har lån i Fiskeribanken og har bedt om henstand med deres afdrag. Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Finansminister Bjarne Corydon giver nemlig ikke håb om, at det kan komme på tale. Ganske ...

Read More »