Home / Økonomi (page 7)

Økonomi

Rødspætteomsætning endte på rekordniveau

Rødspætten er historisk set en af de mest økonomisk betydende arter i dansk fiskeri. Også set i lyset af at rødspætter danner et indtægtsgrundlag for mange fiskere og ikke kun få fartøjer. Derfor er det glædeligt, at bruttoomsætningen i rødspættefiskeriet ...

Read More »

Bankerne er opmærksomme på konsekvenserne ved fiskeripakken

I december sidste år indgik et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale uden om regeringen om en Vækst- og Udviklingspakke til dansk fiskeri. Aftalen indeholder blandt andet en ny Kystfiskerordning for de næste ...

Read More »

Kravene til banken bliver større

Det er ingen hemmelighed at antallet af banker i Danmark, der har dyb ekspertise på fiskeriområdet næsten kan tælles på en hånd. Der findes ikke mange brancher, der som fiskeriet kan svinge meget år til år. Udsvingene kommer ikke kun ...

Read More »

Danske fiskere skabte rekordomsætning sidste år

ØKONOMI Gode priser på konsumfisk banede vejen for solid fremgang i bruttoomsætningen – Det har ikke været bedre i de 25 år, jeg har været selvstændig, sådan lød det fra en fisker på vestkysten lige før Nytår, da Fiskeri Tidende ...

Read More »

To nordjyske fiskeauktioner går sammen til årsskiftet

De to fiskeauktioner i Hirtshals og Strandby går fra 1. januar 2017 sammen om at sælge den fisk, der landes i de to fiskerihavne. Formålet er ifølge en pressemeddelelse først og fremmest at sikre, at der også i fremtiden bliver ...

Read More »

Dansk fiskerieksport når højeste værdi i ti år

Der har været markante stigninger i bruttoindtægterne for dansk fiskeri i 2015. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2015, der netop er offentliggjort af NaturErhvervstyrelsen. Dansk fiskeri oplevede store stigninger i 2015, både når det gælder indtjening, eksport og landing af fisk, ...

Read More »

Olieprisen stiger

Træerne vokser som bekendt sjældent ind i himlen. Fiskerne har i lang tid været begunstiget af en særdeles velsmagende cocktail bestående af høje fiskepriser og en lav oliepris. Hverken først- eller sidstnævnte vokser nok heller ikke i himlen, selvom olieprisen ...

Read More »

Forbruget af fisk stiger støt

Det årlige forbrug af fisk stiger fortsat støt. Det viser en analyse fra FAO – Fødevareorganisationen under FN – hvor man anslår, at forbruget af fisk pr. indbygger på verdens plan vil være på 20,5 kilo i 2016. Det svarer ...

Read More »

Fiskeeksporten fra Norge går gennem loftet

Allerede ved udgangen af november måned i år overstiger værdien af den norske fiskeeksport totalværdien for hele 2015, hvor den endte på en værdi på lige over 75 milliarder norske kroner. I følge Norges Sjømatråd regner man nu med, at ...

Read More »

Bruttoomsætningen viser pæn fremgang

2016 går på hæld, og det er nu muligt at tegne sig et billede af, hvordan økonomien ved det danske fiskeri har udviklet sig i år. 2015 var et solidt år med en samlet bruttoomsætning for hele året på 3.392,4 ...

Read More »