Home / Politik

Politik

Reduktion i antal Limfjordslicenser skaber undren

Det vækker en vis undren, at der nu skal ske en reduktion i det antal licenser man kan disponere over i muslinge og østersfiskeriet i Limfjorden, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening i et høringssvar. De nuværende regler fungerer, og skaber ikke store koncentrationer af licenser. Faktisk er ...

Read More »

Udskydelse af Brexit-afstemning skaber uro

Aftalen mellem EU og Storbritannien, der blev indgået i november, er endt i et kaotisk kæresteforhold med de britiske parlamentsmedlemmer. En del af aftalen er ok, men selve aftalen om Nordirlands såkaldte ”backstop” afvises af flere, og derfor frygtede den ...

Read More »

Forhandlinger mellem EU og Norge sat på pause

EU og Norge afbrød fredag aften deres forhandlinger i Bergen om fiskerimulighederne for 2019 i Nordsøen og Skagerrak. Man forventer at genoptage forhandlingerne i denne uge; onsdag eller torsdag. Der er brug for mere tid til diskussion og debat af ...

Read More »

Dansk formand for Østersø-råd

Det er en dansker, der nu siddder i spidsen for det rådgivende råd for Østersøen, AC´en. På en ekstraordinær generalforsamling, der blev afviklet i Gdynia i Polen, var der ensstemming opbakning bag den danske kandidat, direktør for Danmarks Pelagiske PO, ...

Read More »

Et bæredygtigt kvoteforslag – men pas på rødspætte, jomfruhummer og torsk

Arbejdet med næste års kvoter er i fuld gang. EU-Kommissionen har netop fremlagt deres forslag for en lang række arter i Nordsøen, Skagerrak, Atlanterhavet mm. – og overordnet ser det stabilt og fornuftigt ud. 62 bestande vil forblive uændret eller forhøjet, mens ...

Read More »

EU-Kommisionen præsenterer kvote-forslag for Atlanterhavet og Nordsøen

Europa-Kommissionen fremlagde onsdag sit forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 89 bestande: For 62 bestande forhøjes fangstkvoten eller forbliver uændret, for 22 bestande nedsættes kvoten, og i 5 tilfælde foreslår Kommissionen nye bifangstkvoter på et lavt niveau for at mindske fiskeritrykket. ...

Read More »

Sydhavn kæmper for stejlepladsen – nu med debat og overborgmester

Kampen for at bevare stejlepladsen og forhindre et ny boligbyggeri Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn fortsætter. Torsdag d. 25 oktober inviterer Fiskerhavnenes Venner til debatmøde om “eventuelt byggeri på Stejlepladsen i forbindelse med Fiskerhavnen” og på næste tirsdag d. 30. oktober ...

Read More »

Fiskeriminister vil undersøge yderligere 6 områder

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen varsler nu en række tiltag i kølvandet på Rigsrevisionen og Statsrevisorernes kritik af forvaltningen på området. Kritikken er kommet i en undersøgelse fra Rigsrevisionen, hvor der peges på en mangelfuld forvaltning. Rigsrevisionen har undersøgt de fire ...

Read More »

Rigsrevisions rapport er endt med fem politisager

Fiskeristyrelsen har på baggrund af Rigsrevisionens rapport indgivet fem politianmeldelser i forbindelse med en række tilskudssager. Kammeradvokaten har vurderet, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold i de fem sager, skriver Fiskeriministeren i en pressemeddelelse. Udover at sagerne ...

Read More »

Statsrevisorer kritiserer administration af tilskud

Det er en skarp kritik, som Rigsrevisionen sekunderet af Statsrevisorerne retter mod administrationen af tilskudsordningerne til fiskeriet, de såkaldte EHFF-midler. Rigsrevisionen har i en undersøgelse for perioden 2014 til 2017 konstateret en så lemfældig administrationskultur, at det har givet problemer ...

Read More »