Home / Politik

Politik

Strukturændring i Fiskeristyrelsen

Som opfølgning på Rigsrevisionens og Kammeradvokatens kritik af administrationen på fiskeriområdet, styrkes Fiskeristyrelsen nu yderligere.  Undersøgelserne viste, at der var behov for en bedre forvaltningskultur i alle dele af Fiskeristyrelsen – herunder også i den regionale kontrol. – Vi har set ...

Read More »

Sæler fanger fiskernes kvote på 13 dage

Den. 23. januar 2019 havde formand for Bornholms- og Christiansø Fiskeriforening, Thomas Thomsen, foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget. Her er hvad formanden sagde:  Fiskerne beretter om daglige hændelser med sæler, som stjæler fangsten. Jeg vil gerne indrømme, at fiskerne sagtens kunne være ...

Read More »

Sælproblematikken fremlagt for Fødevareudvalget

Formanden for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening fik sammen med DTU Aqua foretræde for Fødeudvalget onsdag den 23. januar 2019 for at fremlægge, hvilke problemer gråsælerne skaber for fiskerne Fiskerne på Bornholm har i mange år efterspurgt en effektiv indsats mod ...

Read More »

DFPO kræver fiskernes ret til stejlepladsen i Københavns Sydhavn

Det går ikke! At affrede stejlepladsen vil ødelægge fiskeriet i Sydhavnen. Sådan lyder meldingen fra Danmarks Fiskeriforening, som nu går ind i debatten om stejlepladsen i Københavns Sydhavn, som fiskerne i årtier har brugt til deres bundgarnspæle. Stejlepladsen er fredet, ...

Read More »

Østersfisker inviterer Ib Poulsen til dialog

– Dialogens vej er den rigtige vej. Vi skal snakke tingende igennem. Sådan siger fisker Svend Søe Bonde til Nordjyske Medier og rækker hånden ud til Ib Poulsen (DF), som i den seneste tid har været kritisk overfor både fiskeriminister ...

Read More »

Landingspligt – vejledning er på vej

Alle arter, der er omfattet af kvote, skal ilandbringes uanset størrelse. Sådan lyder tommelfingerreglen fra 1. januar 2019, hvor den nye delegerede retsakt for landingspligten i det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat  er trådt i kraft. I udgangspunktet er ...

Read More »

Debatindlæg fra DFPO hittede på Altinget

Netmediet Altinget har kigget på hvilke fem debatindlæg i deres fødevaresektion, der var mest populære blandt læserne. Et af indlæggene kom fra Danmarks Fiskeriforening. I top lå en historie fra Dansk Industri, skrevet af Leif Nielsen, hvor pointen var, at man ”skal bekæmpe fake news fra de selvudnævnte sundhedseksperter”. Pointen ...

Read More »

Reduktion i antal Limfjordslicenser skaber undren

Det vækker en vis undren, at der nu skal ske en reduktion i det antal licenser man kan disponere over i muslinge og østersfiskeriet i Limfjorden, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening i et høringssvar. De nuværende regler fungerer, og skaber ikke store koncentrationer af licenser. Faktisk er ...

Read More »