Home / Politik (page 10)

Politik

Overraskende ministerskifte

Danmarks Fiskeriforening er overrasket over, at fiskerierhvervet atter skal skifte minister. – Vi hilser den nye minister Karen Ellemann velkommen, og vi ser frem til hurtigst muligt at få et møde med den nye minister med ansvar for fiskeriet, siger ...

Read More »

Karen Ellemann erstatter Esben Lunde Larsen på fiskeriområdet

Fiskeriområdet hører ikke længere til i Miljø- og fødevareministeriet men ligger nu i Udenrigsministeriet. Dermed bliver det også en ny minister, der kommer til at stå i spidsen for fiskeriet fremover. Tidligere i dag meddelte Statsminister Lars Løkke Rasmussen, at ...

Read More »

Masser af gydemodne rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Antallet af gydemodne rødspætter i Nordsøen og Skagerrak har ikke været større nogensinde før, hvis man kigger tilbage i rækken af data for størrelsen. Datarækken går tilbage til 1957, og i mange år lå bestanden og svingede mellem 200.000 tons og 600.000 ...

Read More »

Rådgivning for 2018: Bestandene går frem

For nylig har ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – afgivet sin rådgivning for en række farvande og arter i 2018. Det drejer sig bl.a. om torsk og rødspætter i Nordsøen og Skagerrak. Og helt overordnet set tegner ICES et billede ...

Read More »

Uforståligt: Større biomasse – men mindre kvoter

ICES rådgivning for bestandene i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er som et tveægget sværd. På den side ganske skarp, men på den anden side noget sløv. Ved præsentationen af rådgivningen på et møde hos DFPO i Taulov blev rådgivningen således ...

Read More »

Fiskerne må ikke dø på vejen mod MSY

Den kommende aftale mellem EU-landene om fiskeriet i Østersøen i 2018 har stor betydning for fiskernes dagligdag i havnene rundt om Østersøen, lyder det fra Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en kommentar til Fiskeri Tidende. Han skal i ...

Read More »

Irsk minister vil ikke ændre fiskeripolitikken

Den danske fødevareminister Esben Lunde Larsen mødtes tidligere på året med hans kollega Michael Creed fra Irland. Foto: MFVM.Der bliver ingen ændringer i den europæiske fiskeripolitik før Brexit er på plads, lyder det fra den irske minister med ansvar for ...

Read More »

Ole EU vil have ændret regler for pulsforsøg 

Holland er blandt de EU-lande, der har taget pulsfiskeri til sig som et alternativ til det traditionelle fiskeri med bomtrawl. Det udnytter de indenfor de grænser, som EU har sat op, og det betyder, at de bl.a. må fiske på ...

Read More »

SF vil frede Øresund 

Trawlfiskerne er allerede forment adgang til Øresund, men står det til SF skal hele Øresund nu udlægges som havreservat. Partiet vil stille forslag om, at den danske regering tager kontakt til den svenske regering, så man i fællesskab kan få ...

Read More »

Handlingsplan mod invasive arter er klar

Regeringen fremlægger nu deres forslag til en ny handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter i den danske natur. Handlingsplanen indeholder bl.a. 36 konkrete indsatser, der er rettet mod arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i den danske natur. Blandt de ...

Read More »