Home / Politik (page 20)

Politik

Lukkeperioden må ikke gentages i 2017

Danmarks Fiskeriforening PO har siden beslutningen om lukkeperioden på Ministerrådsmødet i oktober 2015 kæmpet for at få omgjort beslutningen eller i hvert fald lempet på forholdene. Det er ikke lykkedes at komme igennem med, og det ærgrer næstformand i DFPO, ...

Read More »

Fiskeriet er ikke en del af Landbrugspakken

Landbruget er i søgelyset i forbindelse med sagen om Landbrugs- og fødevarepakken. Der har især været fokus på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, men selv om fiskeriet hører til Eva Kjer Hansens ministerområde er fiskeriet på ingen måde involveret i ...

Read More »

Eva Kjer Hansen skal i samråd tirsdag

En række politikere har stillet Eva Kjer Hansen et såkaldt samrådsspørgsmål i forbindelse med striden om Landbrugs- og fødevarepakken. Det betyder, at ministeren skal stille til møde med medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at forklare sig i sagen – samrådet ...

Read More »

Ministre besøger Gilleleje Havn

Fiskerne i Gilleleje får mandag mulighed for at tale deres sag direkte til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, når ministeren besøger havnen på mandag. Borgmester Kim Valentin, Gribskov Kommune, er vært for mødet, hvor også sundheds- og ældreminister Sophie ...

Read More »

Minister vil ikke stoppe råstofudvinding i Øresund

Onsdag afholdt  Øresundsakvariet i Helsingør og en række grønne organisationer en konference under titlen “Fremtidens Øresund – hvordan kan naturbeskyttelse, erhverv og turisme  gå hånd i hånd?” Her blev velkomsttalen holdt af Miljø og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), der slog ...

Read More »

DPPO gav politikere indblik i det pelagiske fiskeri

Onsdag i denne uge havde Danmarks Pelagiske Producentorganisation foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Et møde som DPPO havde taget initiativ til. – Gennem det sidste halve år har der været stillet en række spørgsmål fra Miljø- og Fødevareudvalget. Det ...

Read More »

Borgmester vil ændre torskestop

Fiskerne i den vestlige Østersø har borgmesterlig opbakning til deres krav om, at den nye lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige Østersø skal ændres. Det fremgår af en melding fra borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune. – Der skal ændres på ...

Read More »

Tidligere Greenpeace-biolog er ansat af kystfiskere

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) har ansat den tidligere medarbejder i Greenpeace, Hanne Lyng Winther. Det sker i forbindelse med, at foreningen har fået et større millionbeløb til opstart af et projekt, der skal sikre ”en bedre logistik og pris ...

Read More »

Landbrugspakke øger kvælstofudledningen

Begejstringen for regeringens Landbrugs- og Fødevarepakke er til at overse hos Danmarks Sportsfiskerforbund. Sportsfiskerne har været særdeles kritiske i forhold til mange elementer, der vedrører lempelser for landmændene, men de påpeger nu også, at vækstmulighederne for havbrug vil give store ...

Read More »

DFPO kræver åbning af lukkede områder

Såvel de danske som de svenske fiskere har fået nok af den måde, som de danske og svenske myndigheder forvalter de lukkede områder i Kattegat. De mener, at den fortsatte lukning af områderne er udtryk for grov uansvarlighed i forhold ...

Read More »