Home / Politik (page 24)

Politik

Fiskerierhverv skal til debat

I efteråret 2014 udgave fiskerierhvervet sit eget oplæg til vækst inden for fiskeriet og fiskeriproduktionen i Danmark. Her kom der 14 konkrete forslag til, hvordan man fiskeerhvervets side kunne se mulighed for vækst frem mod 2020. Det bliver nu omdrejningspunktet ...

Read More »

Sportsfiskerforeningerne oplever medlemsflugt

Den netop afgåede fødevareminister Dan Jørgensen lancerede sidste år en række tiltag, der skulle fremme lystfiskeriet. Tiltagene har dog ikke fået lystfiskerne til at bide på krogen i sportsfiskerforeningerne – tværtimod. Medlemmer flygter derimod i et uhørt stort antal fra ...

Read More »

DFPO sender opfordring til Miljø- og Fødevareministeren

Den 30.  juni offentliggjorde ICES Det Internationale havforskningsråd sin rådgivning for Skagerrak, Kattegat og Nordsøen for 2016, og den viste en positiv udvikling for en lang række fiskebestande, som i dag har det godt. For fiskeriet kommer den positive udmelding ...

Read More »

Bonnesen er ny fiskeriordfører for Venstre

Det er ikke længere Thomas Danielsen, der har ordførerskaber for fiskeri for Venstre. Det er nu i stedet Erling Bonnesen, der er valgt på Fyn, der har overtaget ordføreransvaret for fiskeri. I følge Venstres hjemmeside er Erling Bonnesen nu ordfører ...

Read More »

Partier vil ikke give slip på forhandlingsret

Mens Liberal Alliance har erklæret sig villig til at give Grønland og Færøerne forhandlingsret i forhold til fiskeripolitiske aftaler på internationalt niveau, så er der en noget mere afvisende holdning at spore hos en række af de øvrige partier på ...

Read More »

Mette Bock bakker Færøerne og Grønland op

Den fiskeripolitiske ordfører for Liberal Alliance, Mette Bock, vil gerne bakke op om, at såvel Færøerne som Grønland for udvidede muligheder for selv at forhandle om fiskerirettigheder. Udmeldingen kommer i kølvandet på krav fra såvel Færøerne som Grønland om at ...

Read More »

Fødevareudvalget bliver nedlagt

I forbindelse med Folketingets samling fredag blev det meddelt, at det hidtidige Fødevareudvalget bliver nedlagt. Det bliver tilfældet for Miljøudvalget, og det sker for i stedet at oprette ét fælles udvalg – Miljø- og Fødevareudvalget. Sammenlægningen af de to hidtidige ...

Read More »

Fiskestrid kan få Rigsfællesskabet til at splintre

Fugerne har før knaget i Rigsfællesskabet, og noget tyder på, at sammenholdet bliver presset yderligere i de kommende måneder. Det skyldes, at to af de tre riger i fællesskabet; Færøerne og Grønland, vil have lov til at handle uafhængigt af ...

Read More »

Socialdemokrater er bekymrede for miljøet

Regeringsskiftet og – ikke mindst – sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet skaber bekymring hos det største oppositionsparti, Socialdemokraterne. Og hos partiets nyudpegede fødevareordfører, nordjyden Simon Kollerup, er det navnlig de første udmeldinger om initiativer inden for landbruget, der får ham ...

Read More »

Eva Kjer: Vi skal have en stærk fødevareproduktion

Mandag i denne uge blev Eva Kjer Hansen officielt udnævnt som ny minister i det nye “superministerium” – Miljø- og Fødevareministeriet. Og i dag kommer hun så med en klar udmelding til blandt andet de erhverv, der hører under hendes ...

Read More »