Home / Politik (page 26)

Politik

Nordjyde vil have styrelser til Nordjylland

Det nyvalgte medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Ib Poulsen, har på partiets nylige sommermøde foreslået, at to af de statslige styrelser kommer til Nordjylland. Det sker i forlængelse af det krav, som partiet har stillet om at få udflyttet ...

Read More »

Fagforeninger kritiserer udflytningsplaner

Det vækker voldsom bekymring hos en række fagforeninger, at politikerne nu tilsyneladende taler seriøst om at udflytte en række statslige institutioner fra Hovedstaden til provinsen. Det er især kommet på bane med en udmelding fra Dansk Folkeparti om udflytning af ...

Read More »

Socialdemokrater er klar til snak om udflytning

Folketingets største parti, Socialdemokraterne, er klar til at forhandle om udflytning af statslige institutioner fra København til provinsen. Udmeldingen kommer i kølvandet på Dansk Folkepartis konkrete forslag om udflytning af 12 statslige institutioner – herunder NaturErhvervstyrelsen – fra hovedstadsområdet. – Vi ...

Read More »

Skal NaturErhvervstyrelsen væk fra København?

Venstre lagde i sin valgkamp forud for valget til Folketinget den 18. juni op til, at man gerne vil flytte statslige institutioner væk fra Hovedstaden. Det fik opbakning fra Dansk Folkeparti, og nu er partiet endda kommet med bud på ...

Read More »

Fiskerierhverv skal til debat

I efteråret 2014 udgave fiskerierhvervet sit eget oplæg til vækst inden for fiskeriet og fiskeriproduktionen i Danmark. Her kom der 14 konkrete forslag til, hvordan man fiskeerhvervets side kunne se mulighed for vækst frem mod 2020. Det bliver nu omdrejningspunktet ...

Read More »

Sportsfiskerforeningerne oplever medlemsflugt

Den netop afgåede fødevareminister Dan Jørgensen lancerede sidste år en række tiltag, der skulle fremme lystfiskeriet. Tiltagene har dog ikke fået lystfiskerne til at bide på krogen i sportsfiskerforeningerne – tværtimod. Medlemmer flygter derimod i et uhørt stort antal fra ...

Read More »

DFPO sender opfordring til Miljø- og Fødevareministeren

Den 30.  juni offentliggjorde ICES Det Internationale havforskningsråd sin rådgivning for Skagerrak, Kattegat og Nordsøen for 2016, og den viste en positiv udvikling for en lang række fiskebestande, som i dag har det godt. For fiskeriet kommer den positive udmelding ...

Read More »

Bonnesen er ny fiskeriordfører for Venstre

Det er ikke længere Thomas Danielsen, der har ordførerskaber for fiskeri for Venstre. Det er nu i stedet Erling Bonnesen, der er valgt på Fyn, der har overtaget ordføreransvaret for fiskeri. I følge Venstres hjemmeside er Erling Bonnesen nu ordfører ...

Read More »

Partier vil ikke give slip på forhandlingsret

Mens Liberal Alliance har erklæret sig villig til at give Grønland og Færøerne forhandlingsret i forhold til fiskeripolitiske aftaler på internationalt niveau, så er der en noget mere afvisende holdning at spore hos en række af de øvrige partier på ...

Read More »

Mette Bock bakker Færøerne og Grønland op

Den fiskeripolitiske ordfører for Liberal Alliance, Mette Bock, vil gerne bakke op om, at såvel Færøerne som Grønland for udvidede muligheder for selv at forhandle om fiskerirettigheder. Udmeldingen kommer i kølvandet på krav fra såvel Færøerne som Grønland om at ...

Read More »