Home / Politik (page 3)

Politik

Formand: Fortsat behov for at styrke Fiskeristyrelsen

Da Kammeradvokatens 250 siders rapport om eventuelle misforhold i Fiskeristyrelsen blev offentliggjort, var det med kraftig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Her mener Kammeradvokaten, at styrelsen har været for imødekommende over for erhvervet generelt samtidig med, at administrationen har været ...

Read More »

Kammeradvokaten med kraftig kritik af forvaltningen

I forlængelse af Rigsrevisionens kritik af Fiskeristyrelsens forvaltning og den efterfølgende debat om kvotekoncentration i dansk fiskeri, bad daværende fiskeriminister Karen Ellemann (V) i november 2017 Kammeradvokaten om at undersøge eventuelle misforhold i Fiskeristyrelsen. Det arbejde er nu færdiggjort, og ...

Read More »

Dansk tun-kvote kan have lange udsigter

Der er ingen tvivl om, at danske erhvervsfiskere har fået julelys i øjnene over at se de mange tunstimer på op til flere hundrede individer, der har fundet vej til de danske farvande. Og det er der en god grund ...

Read More »

Forhåbentlig rammer lovændringen rigtigt

For at implementere den nye model for opgørelse af ejerskab over fiskekvoter, der blev vedtaget i november 2017, bliver der nu sendt et lovforslag i offentlig høring. Høringen vil vare en måned, og det forventes, at lovforslaget bliver fremsat, når ...

Read More »

Ændring af fiskeriloven i høring

Lovforslaget, som nu bliver sendt i offentlig høring, skal være med til at implementere den nye model for opgørelse af ejerskab over fiskekvoter, der blev vedtaget i november 2017. Den nye model vil medføre, at de kvoter, en fisker ejer ...

Read More »

Tidligere minister bliver ny radikal fiskeriordfører

Direktør i  Dansk Institut for Partier og Demokrati, forhenværende klima- og energiminister – og nu også fiskeriordfører for de radikale. Rasmus Helveg Petersen (R) er et velkendt ansigt i politik, og efter en større ordførerrokade hos de Radikale er han nu fiskeriordfører. Det ...

Read More »

Kvoteløft til rejefiskerne

Så er der godt nyt til de nordjyske rejefiskere. Folketinges fiskeriordførere og fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) er klar til at se nærmere på kvoteloftet og hæve det, oplyser fiskeriordfører Simon Kollerup (S) til Nordjyske Medier. I stedet for et ...

Read More »

Minister møder Hanstholm-fiskere

Har du et spørgsmål til fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), så er det mandag d. 6. august, at du skal stå klar på havnen i Hanstholm. Her holder fiskeriministeren træffetid – et nyt initiativ, hvor ministeren møder de fremmødte borgere ...

Read More »

Så skal der ro om fiskerierhvervet

Det samlede Folketings endelig aftale om indholdet i Fiskeripakken har været længe undervejs og har gjort, at der politisk billedlig talt har været dårligt fiskevejr i alt for lang tid. Derfor er Danmarks Fiskeriforening PO tilfredse med, at der nu ...

Read More »

Fiskeriminister ønsker enklere regler

Mandag den 18. juni blev der på fiskerirådsmødet i Luxembourg fremlagt forslag til en ny kontrolforordning. Fra dansk side mener  man ikke, at forslaget lever op til intentionen om regelforenkling. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) ønsker forenklinger i de nye regler, ...

Read More »