Home / Politik (page 4)

Politik

Der er håb om fortsat tre redningshelikoptere til søredning

I en analyse til en ny budgetaftale om fremtidens forsvar er det blevet nævnt, at søredningsberedskabet skulle skæres ned fra de nuværende tre til to eller sågar blot én helikopter stående på standby til at redde fiskere og søfolk i ...

Read More »

Fiskerne ønsker ro

I forlængelse af af rigsrevisionens rapport om kvotekoncentration har Socialdemokratiets fiskeriordfører Simon Kollerup  fremsat forslag om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland. Forslaget får delvis opbakning fra den formanden for Hanstholm Fiskeriforening Jan Hansen. – Vi vil selvfølgelig gerne have, at flere ...

Read More »

Karen Ellemann: Der skal være plads til store og små

Arbejdet med opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri er godt i gang, konstaterer fiskeriminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse efter samrådet den 7. september. Siden Rigsrevisionen overgav beretningen til Statsrevisorerne d. 16. august 2017 har repræsentanter for ...

Read More »

Socialdemokrat foreslår at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland

Fiskeriets forvaltning skal lægge i Nordjylland, mener den socialdemokratiske ordfører for fiskeri, Simon Kollerup. – Fiskeristyrelsen skal ud i landet og tættere på de fiskere, som de skal holde øje med og vejlede. Vi foreslår i Socialdemokratiet, at Fiskeristyrelsen flyttes ...

Read More »

EU oplæg truer de små havne og det kystnære fiskeri

Hvis EU-Kommissionens oplæg til TAC for den vestlige Østersø i 2018 kommer til at blive vedtaget af ministrene i oktober, så er udsigterne for det kystnære fiskeri i de indre farvande for alvor dyster. Faktisk er det så skræmmende, at ...

Read More »

Ålefiskerne oplever fremgang

Det går den rigtige vej for fiskeriet af ål i Danmark. Alligevel lægger EU-Kommissionen nu ud med et forslag om at forbyde ålefiskeriet både for erhvervsfiskere og det rekreative fiskeri fra 2018. – Jeg er dybt forundret og målløs over, ...

Read More »

Fiskeriregulering og kvotekoncentration

– kommentarer affødt af Rigsrevisionens beretning.  Af Niels Wichmann, adm. direktør for Danmarks Fiskeriforening PO  Rigsrevisionen er fremkommet med en såkaldt beretning om KVOTEKONCENTRATIONEN I DANSK FISKERI og har afgivet beretningen til Statsrevisorerne.  Rigsrevisionen er en statslig myndighed med ansatte embedsmænd, ...

Read More »

Professor: Embedsmændene fulgte spillet for forvaltningen i dansk og europæisk politik

Det er en umådelig indviklet sag, skriver tidligere professor i Statskunskab, Jørgen Grønnegård Christensen i en kronik i Weekendavisen, hvor han forsøger at forklare, hvorfor embedsmændene har handlet som de har gjort i sagen om kvotekoncentration. Han har læst den ...

Read More »

Rigsrevisionen giver forvaltningen af kvotekoncentration krads kritik

Det er en hård kritik af forvaltningen af kvoterne, som Rigsrevisionen retter mod de skiftende ministerier, der siden 2001 har forvaltet de danske fiskekvoter. ”Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabelt og ikke har ...

Read More »

Britisk minister gav danske fiskere håb om fortsat adgang til britiske farvande

Mandag den 31. juli var den britiske fødevareminister Michael Gove i Jylland, hvor han blandt andet besøgte Arla og Danish Crown og afholdt møder med repræsentanter for dansk fiskeri og fødevareindustri. For dansk fiskeri bød mødet på overraskende positivt nyt. Signaler fra ...

Read More »