Home / Udland (page 20)

Udland

Europa-Parlamentet godkender kommissionen

Onsdag godkendte Europa-Parlamentet ved en afstemning de nye kommissærer i EU-Kommissionen, hvor Karmenu Vella bliver kommissær for fiskeri og miljø. Resultatet af afstemningen blev 423 stemmer for og 209 stemmer imod. Alt andet lige kan kommissionen med formand Jean-Claude Juncker indlede ...

Read More »

EU udsender rapport om ålestatus

EU-Kommissionen har i dag udsendt en rapport om de foranstaltninger, som EU-landene har iværksat for at sikre en genopretning af den europæiske ål. Kommissionens rapport  konkluderer, at  foranstaltningerne til at kontrollere fiskeriet er fuldt ud implementeret . Derimod  vurderer  rapporten, at der ...

Read More »

Discardregler skal i tråd med ny fælles fiskeripolitik

På oktobermødet i fiskeriudvalget i Europa-Parlamentet stod landingsforpligtelser – eller forbud mod discard – som det første punkt på dagsordenen. På mødet stillede medlem af Europa-Parlamentet Ole Christensen (S) to ændringsforslag, som begge handler om en bagatelgrænse for registrering i logbog. ...

Read More »

Ingen aftale på plads om blåhvilling

Selvom der er blevet forhandlet i flere dage mellem kyststaterne, der mødes i London, så er der ikke kommet nogen enighed ud af mødet, forlyder det ifølge en kilde. Forhandlingerne blev aldrig så tætte, at der blev drøftet en ny ...

Read More »

EAPO har fået hollandsk formand

Den fælles europæiske producentsforening, EAPO, har skiftet formand efter syv år. Hidtil har det været en irsk formand i form af Sean  O´Donoghue, men han har nu valgt træde tilbage og overlader dermed posten til hollænderen Pim Visser. Formandsskiftet betyder dog ...

Read More »

Ministerråd støtter kvoteoverførsel

Ministerrådet gav på sit møde mandag i denne uge støtte til et forslag fra fiskerikommissær Maria Damanaki om at kunne overføre kvoter for visse arter fra 2014 til 2015. Det betyder, at man for visse arter vil kunne overføre helt ...

Read More »

Kyststater forhandler om NVG sild og blåhvilling

Kyststaterne er gået i gang med forhandlingerne om næste års kvoter på NVG- sild og blåhvilling. Forhandlingerne, som foregår i London, kan som vanligt blive en hård nød at knække, idet der både skal forhandles kvotestørrelser samt en fordeling af ...

Read More »

Fiskeri på ni dybhavsarter foreslåes reduceret

EU-Kommissionen har offentliggjort sit forslag til fiskeri på en række dybhavsarter i Nordøstatlanten. Forslaget ligger på linie med det forslag, som er anbefalet fra ICES side. Det betyder, at der er udsigt til et fald i TAC´en for ni arter, ...

Read More »

Barentshavet: Torsken har det godt

Norske og russiske forskere har blandede meldinger efter det seneste togt i Barentshavet. For selv om der er positivt nyt at berette om bestanden af torsk, så ser det sort ud for sildebestanden. Dertil er det meget uvist, hvordan bestanden ...

Read More »

Norge og Rusland er enige om fælles arktiske kvoter

Rusland har fortsat skrappe handelssanktioner mod Norge, men det har ikke afholdt parterne fra at forhandle om det kommende års fælles kvoter for det Nordøstatlantiske område. Det betyder blandt andet, at torskekvoten bliver reduceret en smule fra i år til ...

Read More »