Home / Udland (page 46)

Udland

Svenske fiskere er imod kameraovervågning

De svenske fiskere har været involveret i dialogen omkring den rapport, som Havs- og Vattenmyndigheten netop har offentliggjort omkring de svenske tanker om kontrol i Skagerrak. I rapporten lægges op til kameraovervågning på fiskefartøjerne, men det sker ikke med billigelse ...

Read More »

Norges fiskeeksport har medvind

Norges fiskeeksport har for alvor medvind i 2013. I årets første fem måneder var værdien af  Norges eksport af fiskeprodukter på 22,6 milliarder norske kroner. I forhold til samme periode sidste år er det en stigning på 1,7 milliarder norske ...

Read More »

Island vil hæve torskekvoten med 10 procent

Det Islandske havforskningsinstitut MRI (The Marine Research Institute) har netop udgivet deres rapport om fiskebestandenes tilstand i de Islandske havområder. I rapporten foreslår MRI en øget tilladt fangstkvote på torsk med 10 procent til ialt  215.000 tons til næste år. Til ...

Read More »

Silde-strid: Statsminister støtter Færøerne

Statsminister Helle Thorning Schmidt gjorde det tidligere på ugen klart, at den danske regering vægter hensynet til Rigsfællesskabet tungt, og at man derfor vil søge at støtte op om Færøerne, såfremt den nordatlantiske øgruppe bliver ramt af sanktioner fra EU. ...

Read More »

Norsk tilfredshed med ny reform

Der er norsk tilfredshed overfor EU´s nye reformvedtagelse på fiskeripolitikken. Det meddeler den norske fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen, i en pressemeddelelse. – I Norge er vi lykkes godt med forbuddet mod udkast. Jeg er glad for, at dette nu ...

Read More »

Skotsk undersøgelse af fald i jomfruhummere

Den skotske regering har nu iværksat en undersøgelse af, hvorfor fiskeriet af jomfruhummer på Fladen er faldet markant i 2013. Tal fra fiskernes landinger viser, at der er tale om et fald på 52 procent i mængden sammenlignet ed 2012. ...

Read More »

Eu forhandler om fiskerireform

Mandag gik forhandlingerne om en kommende EU-reform ind i en ny fase. Ministerrådets to dages møde mandag og tirsdag skal forsøge at bringe de 27 EU-lande til enighed om en reform, hvor det helt store emne er et forbud mod ...

Read More »

Norske myndigheder afviser kontrolchikane

Danmarks Fiskeriforening har sammen med den skotske fiskeriorganisation holdt møde med de norske kontrolmyndigheder. Det skete for at fremsætte den kritik, som mange danske og skotske fiskere i norsk område er kommet med om den norske kontrol af fiskerne. Chefkonsulent ...

Read More »

Bifangst af sild kan stoppe industrifiskeri i 2014

Sandsynligheden taler for, at der kommer et generelt EU-bestemt discardforbud for det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet allerede fra den 1. januar 2014. Danmarks Pelagiske PO frygter, at det i værste fald kan føre til et stop for blandt andet tobisfiskeriet, ...

Read More »

Der er støtte til sænkning af mindstemål

Danmark står ikke helt alene, når det gælder ønsket om at få sænket mindstemålet i Østersøen fra de nuværende 38 cm til 35 cm. Det fortæller biolog Michael Andersen, Danmarks Fiskeriforening. – Vi ved, at de tyske fiskere er enige. ...

Read More »