Home / Udland (page 46)

Udland

Problemerne fortsætter for spansk fiskerigigant

Den spanske multinationale fiskerikoncern Pescanova, som er en af verdens største aktører på fiskemarkedet, hænger med det yderste af neglene ud over afgrunden. En kombination af en meget stor gæld og et marked i Sydeuropa, der nærmest er bundfrosset på ...

Read More »

Ingen grund til panik over olieudslip fra norske boreplatforme

De norske olieboreplatforme slap sidste år olie ud 40 gange i den norske del af Nordsøen. De registrerede udslip holder sig indenfor tilladelserne, men alligevel mener det norske Klima- og Forureningsdirektorat, Klif, at grænsen bør sættes yderligere ned, og dansk WWF ...

Read More »

40 olieudslip i den norske del af Nordsøen

40 gange i løbet af det sidste år er der sluppet olie ud i Nordsøen fra de norske olieplatforme, skriver FiskeribladetFiskaren. Der er tale om udslip, som vel og mærke holder sig indenfor de tilladte grænser for olieudslip i Nordsøen. ...

Read More »

Svenske myndigheder vil have kamera i Skagerrak

Der er to muligheder for at kontrollere, at et kommende forbud mod discard i Skagerrak overholdes. Det er opfattelsen hos de svenske myndigheder, der netop har udgivet en rapport om deres tanker omkring kontrollen i Skagerrak. Rapporten er blandt andet ...

Read More »

Svenske fiskere er imod kameraovervågning

De svenske fiskere har været involveret i dialogen omkring den rapport, som Havs- og Vattenmyndigheten netop har offentliggjort omkring de svenske tanker om kontrol i Skagerrak. I rapporten lægges op til kameraovervågning på fiskefartøjerne, men det sker ikke med billigelse ...

Read More »

Norges fiskeeksport har medvind

Norges fiskeeksport har for alvor medvind i 2013. I årets første fem måneder var værdien af  Norges eksport af fiskeprodukter på 22,6 milliarder norske kroner. I forhold til samme periode sidste år er det en stigning på 1,7 milliarder norske ...

Read More »

Island vil hæve torskekvoten med 10 procent

Det Islandske havforskningsinstitut MRI (The Marine Research Institute) har netop udgivet deres rapport om fiskebestandenes tilstand i de Islandske havområder. I rapporten foreslår MRI en øget tilladt fangstkvote på torsk med 10 procent til ialt  215.000 tons til næste år. Til ...

Read More »

Silde-strid: Statsminister støtter Færøerne

Statsminister Helle Thorning Schmidt gjorde det tidligere på ugen klart, at den danske regering vægter hensynet til Rigsfællesskabet tungt, og at man derfor vil søge at støtte op om Færøerne, såfremt den nordatlantiske øgruppe bliver ramt af sanktioner fra EU. ...

Read More »

Norsk tilfredshed med ny reform

Der er norsk tilfredshed overfor EU´s nye reformvedtagelse på fiskeripolitikken. Det meddeler den norske fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen, i en pressemeddelelse. – I Norge er vi lykkes godt med forbuddet mod udkast. Jeg er glad for, at dette nu ...

Read More »

Skotsk undersøgelse af fald i jomfruhummere

Den skotske regering har nu iværksat en undersøgelse af, hvorfor fiskeriet af jomfruhummer på Fladen er faldet markant i 2013. Tal fra fiskernes landinger viser, at der er tale om et fald på 52 procent i mængden sammenlignet ed 2012. ...

Read More »