Home / Indland / Dan Jørgensen vil have fokus på vækst i fiskeriet

Dan Jørgensen vil have fokus på vækst i fiskeriet

Fødevareminister Dan Jørgensen vil sætte vækst i fiskeriet højest på sin ministerdagsorden i den kommende tid. Og han mener, at fiskeriet har alle muligheder for at “vækste” – det var det centrale budskab fra ministeren, da han tog ordet på generalforsamlingen

– Danske har i den henseende et unikt potentiale, slog Dan Jørgensen fast.

– Det vil for fiskebranchens vedkommende blandt andet sige fiskeprodukter, som er friske, som smager godt, som er fri for forurening, og som er fisket under hensyn til miljøet og bevaring af bestandene, forklarede han om baggrunden for sin tro på muligheden for vækst.

Dan Jørgensen erkendte, at væksten kun vil være mulig, hvis også rammerne for fx fiskeriet er på plads. Det gælder både for kvoterne og for reguleringen af fiskeriet – og i begge tilfælde gav ministeren udtryk for optimisme.

Derfor lagde han også en stor del af ansvaret for en vækst fiskeriet over på fiskeriet selv. Fiskerisektoren skal selv tage ansvaret for at skabe sig mulighed for vækst, mente fødevareministeren.

– Her vil jeg stilfærdigt bemærke forskellen mellem fiskens pris på auktionen i havnen og hos fiskehandleren. En fisk går for 10 kroner på fiskeauktion, når den så ligger på disken hos fiskehandleren to dage ældre, koster den 100 kroner. Der må være et potentiale for, at fiskeren kan få en større andel af fiskens værdi, lød det fra ministeren, der tilføjede:

– Men vi skal også have fokus på, om fiskens værdi måske kan øges. Altså om den kan sælges for mere end de 100 kroner hos fiskehandleren.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678