Home / Indland / Danmarks Fiskeriforening: Ny Kystfiskerordning er uretfærdig

Danmarks Fiskeriforening: Ny Kystfiskerordning er uretfærdig

Danmarks Fiskeriforening fastholder den kritik, som foreningen fremført af den nye Kystfiskerordning, der blev offentliggjort i dag, fredag. Den endelige udformning af ordningen har ikke ændret på noget, mener formanden for Danmarks Fiskeriforening.

– Det er en ordning, der er uretfærdig – både overfor de fiskere, der står udenfor ordningen, og overfor de fiskere, der er med i ordningen, men fisker med de ”forkerte” redskaber, siger Svend-Erik Andersen, der også mener, at ordningen desværre fremmer en ”de store mod de små” opfattelse af fiskeriet.

– Dansk fiskeri er netop kendetegnet ved, at der er mange typer af fiskerier og dermed også vidt forskellige størrelser af fartøjer – der er en stor mangfoldighed i dansk fiskeri. Med den stærkt ideologiske tilgang der har været fra politisk side til ordningen forsøger man i mine øjne at splitte fiskeret i ”de store” mod ”de små” – og det finder jeg stærkt kritisabelt, siger han.

Helt konkret peger han på, at det efter Danmarks Fiskeriforenings opfattelse er uretfærdigt, når man tager fiskeandele fra alle fiskere for at overføre dem til de fiskere, der er med i Kystfiskerordningen.

– Vi indført FKA-ordningen i dansk fiskeri i 2007, og den er grundpillen i den struktur, som fiskeriet efterfølgende har baseret sig på. Det rykker man ganske enkelt rundt på, når man politisk fjerner værdier fra nogle fiskere for at give dem til andre. Vi opfatter det som konfiskation af fisk, siger Svend-Erik Andersen, der også kritiserer fordelingen af fisk blandt medlemmerne af Kystfiskerordningen.

– Her har man valgt at forfordele nogle fiskerier fremfor andre ved at stemple bundtrawl, bomtrawl og flyshooter som mindre skånsomme redskaber. Det er igen en uretfærdighed, som Danmarks Fiskeriforening ikke kan acceptere, siger han.

Svend-Erik Andersen påpeger, at et enigt fiskerierhverv i forbindelse med arbejdet med Kystfiskerordningen fremlagde et andet forslag, der var uden de uretfærdigheder, som politikkerne nu har besluttet, men det har man valgt at se bort fra. Her var der i stedet lagt vægt på, at man skulle se på aktivitetsniveauet i ordningen.

– Vi mener, at de aktive fiskere, der reelt har brug for flere fisk skal sikres de ekstra fisk, som kystfiskerordningen allerede har. På den måde sikrer vi os, at de fisk, der kommer ind i ordningen, også reelt bliver fanget af fiskere, der bidrager til udviklingen af det kystnære fiskeri i Danmark, siger Svend-Erik Andersen.

Læs pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678