Home / Indland / Danmarks Fiskeriforening ønsker at blive part i sag

Danmarks Fiskeriforening ønsker at blive part i sag

Hovedorganisationen for de danske fiskere, Danmarks Fiskeriforening, beder nu om at blive høringspart i sagerne fra Gilleleje, når de skal behandles i Juridisk Specialudvalg. Det fremgår af en henvendelse til Justitsministeriet, hvor Juridisk Specialudvalg hører under.

Juridisk Specialudvalg skal undersøge sagerne mod tre fiskere fra Gilleleje for at få afgjort, hvorvidt Danmark havde lov til at lukke fiskeområder i Kattegat for danske fiskere i 2009. Det arbejde ventes at gå i gang snarest, og i den forbindelse har Danmarks Fiskeriforening nu henvendt sig til Justitsministeriet for at få lov til at deltage i nogle af møderne.

Danmarks Fiskeriforening skriver i sin henvendelse, at det af Justitsministeriets hjemmeside fremgår, at repræsentanter fra andre ministerier og “berørte interesseorganisationer” kan deltage i retsmøderne på ad hoc basis – det vil sige, at det ikke gælder for alle møder, men de møder hvor det rent emnemæssigt har betydning, at fx en interesseorganisation kan deltage.

I skrivelsen påpeger Danmarks Fiskeriforening adskillige grunde til, at man anser sig som en “berørt interesseorganisation” i den sammenhæng. Fx at man er hovedorganisation for Gilleleje Fiskeriforening, og man har haft en længerevarende korrespondance med fx. Fødevareministeriet om den konkrete sag.

Det er endnu uvist, hvornår Juridisk Specialudvalg forventes at påbegynde sin sagsbehandling, men det har været fremme, at sagsbehandlingstiden i udvalget ofte er på mellem et og halvandet år.

Læs om udsættelsens af retssagen

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678