Home / Indland / Der er brug for test af alternativ til bly

Der er brug for test af alternativ til bly

Miljøstyrelsen vil gerne være med til at teste den alternative synkeline, men styrelsen fastholder samtidig, at der ikke skal være en dispensation for danske fiskere til at bruge blyholdige synkeliner, mens der bliver testet på det alternative produkt.

Det møder stærk kritik fra Danmarks Fiskeriforening, der ganske vist selv har opfordret Miljøstyrelsen til at foretage grundige test af det alternative produkt.

– Det er positivt, at de nu er gået med til at lade det alternative produkt teste, men det er uforståeligt, hvis man ikke samtidig giver en dispensation til fiskerne, mens man tester produktet, siger Ole Lundberg Larsen.

Han peger blandt andet på, at den alternative synkeline er væsentlig dyrere end den hidtidige blyholdige synkeline – det er omkring 2-3 gange dyrere – og at den alternative synkeline også fylder meget mere. Det sidste vil formindske fiskernes indtjening.

Kortlægningsprojekt
Konkret har Miljøstyrelsen sagt, at man vil iværksætte en ”kortlægningsprojekt”, der blandt andet skal vurdere på, hvilke økonomiske konsekvenser det kan have for garnfiskeriet med prisen på den alternative synkeline, men også at synkelinen fylder mere og dermed giver mindre plads til fangsten om bord på fartøjerne. Projektet forventes afsluttet ultimo året, hedder det i Miljøstyrelsens brev.

– Det er vigtigt for os, at der bliver tale om et produkt, der ikke forringer fiskernes indtjeningsmuligheder og frem for alt ikke stiller dem dårligere økonomisk end deres udenlandske kollegaer. Men det må fortsat være en forudsætning, at det alternative produkt bliver testet samtidig med, at fiskerne har en dispensation fra Blybekendtgørelsen, siger Ole Lundberg Larsen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678