Home / EU / Der er stadig ingen enighed om Atlantoskandisk sild

Der er stadig ingen enighed om Atlantoskandisk sild

Det formentlig sidste møde i 2013 om en fordeling mellem Kyststaterne af den værdifulde kvote for Atlantoskandisk sild endte uden resultat. Der er ikke sat dato på et møde for videre drøftelser, og dermed er der fortsat ikke udsigt til, at den igangværende sildekonflikt er tæt på en løsning.

Direktøren for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Esben Sverdrup-Jensen, fulgte mødet, der tidligere på ugen fandt sted i London, og han vurderer, at en løsning for sildekonflikten er tæt forbundet med den sideløbende makrelkonflikt.

– Som vi har oplevet med makrel, så synes bæredygtig fiskeriforvaltning ikke at være en mulighed for det officielle Færøerne. Det er en katastrofal udvikling for os, der har baseret vores forretning på ansvarligt fiskeri på de fælles bestande, siger Esben Sverdrup-Jensen.

I 2013 brød Færøerne ud af den eksisterende aftale om forvaltning af sildebestanden og fastsatte i marts 2013 en sildekvote på 105.000 tons. Det er cirka 70.000 tons over den kvote, som østaten var tildelt i henhold til den eksisterende aftale om fordelingen af kvoter mellem Kyststaterne.

Tidligere i 2013 blev der så nedsat en videnskabelig arbejdsgruppe, som skal se på fordeling og udbredelse af sildebestanden. Arbejdsgruppen ventes at kunne levere sin endelige rapport i september 2014.

Indtil det arbejde er afsluttet og ny viden er på bordet har Kyststaterne, undtagen Færøerne, opfordret til at man holder sig til den eksisterende fordelingsmodel, som har fungeret siden 2007.

– Der er ikke udsigt til kvote stigninger de næste 4-5 år, tværtimod. Det er derfor ubegribeligt, at Færøerne, et land som i høj grad lever af fiskeri, fortsat vælger at spille russisk roulette med en af de mest værdifulde fiskebestande i Nordatlanten.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678