Home / Generalforsamling 2015 / Det er ikk’ så ringe endda

Det er ikk’ så ringe endda

Selv om der altid er aktuelle problemstillinger, der fylder meget i dagligdagen for fiskerne, så skal fiskerne også huske på, at de lige nu er i en ret gunstig position. Sådan lød det fra formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, da han indledte sin mundtlige beretning på generalforsamlingen lørdag formiddag.

– Vi har tilpasset flåden – både gennem ophugning og indførelse af individuelle kvoter, og vi har udviklet og udvikler stadig nye selektive og effektive fiskeredskaber, nævnte han i en opsummering af fiskeriets tilstand.

Her pegede han også på, at næsten alle fiskebestande er stigende – ikke mindst torsken i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat – samt danske fiskerier er blandt de mest bæredygtige i verden.

– Vi har fx mere MSC-certificeret fiskeri end i noget andet land på kloden, og så har vi sporbarhed fra fangst til forbruger, sagde Svend-Erik Andersen, hvilket fik ham til at konkludere:

– Det er vel ikk’ så ringe endda.

 

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678