Home / Havnenyt / Etape 3 i Skagen Havn ligger nu på Byrådets bord

Etape 3 i Skagen Havn ligger nu på Byrådets bord

Grafik over etape 3 af udvidelsen i Skagen Havn. Grafik: Skagen Havn

Efter en otte-ugers offentlig høringsperiode, som løb fra starten af april til slutningen af maj i år, er det nu op til Byrådet i Frederikshavn Kommune, om den nye lokalplan kan godkendes, så etape 3 i udvidelsen af Skagen Havn kan komme i gang. Det skal ske på næste byrådsmøde, som bliver afholdt den 29. august, skriver Skagensavis.dk.

Udover godkendelse af en ny lokalplan kræver den nye havneudvidelse, at der meddeles VVM-tilladelse af Frederikshavn Kommune samt anlægstilladelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I denne står det blandt andet nævnt, hvilke vilkår, kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet.

Læs mere om udvidelsen af Skagen Havn her

Havledningen fra Skagen Renseanlæg og en udløbsledning fra fiskeolie- og fiskemelsfabrikken FF Skagen krydser det område, hvor der skabes mulighed for etablering af den nye havneudvidelse. Derfor vil der i VVM-tilladelsen blive stillet vilkår om, at udvidelsen ikke må hindre den fremtidige opretholdelse af disse udløb, og at der derfor skal træffes aftale med Frederikshavn Spildevand A/S og de berørte industrier inden valg af løsning.

Plan- og Miljøudvalget har på et møde tidligere på måneden tiltrådt en indstilling fra kommunaldirektøren om, at sagen kommer for Byrådet, lige som Økonomiudvalget har anbefalet sagen for Byrådet.

About Claus Kirkegaard

journalist, telefon 7610 9666