Home / EU / EU evner ikke at løse fiskeriets problemer

EU evner ikke at løse fiskeriets problemer

Den danske journalist, Erik Høgh-Sørensen, lægger ikke fingrene imellem i sin nye bog – “Mod vinden” – hvor han tager EU under kærlig behandling. Han har selv været korrespondent i Bruxelles gennem en længere årrække, og det har givet ham et vist sortsyn på EUs evner – og det gælder også fiskeripolitikken.

– EU evner ikke at løse egne problemer i fiskeripolitikken. EU er et inkompetent, bureaukratisk apparat, som koster skatteyderne dyrt, lyder det bl.a. fra den erfarne journalist i forbindelse med et interview til Kristeligt Dagblad i anledning af hans bogudgivelse.

Erik Høgh-Sørensen er uddannet journalist og var bl.a. fra 1995 til 2009 ansat ved Ritzaus Bureau – heraf tilbragte han årene fra 2004 til 2009 i Bruxelles. Det er navnlig i disse år, han har hentet inspirationen til “Mod vinden”, der udkommer kort tid før valget til Europa Parlamentet.

Den danske journalist peger også på, at meget ville have set anderledes ud for dansk fiskeri, hvis EU enten slet ikke havde haft noget at sige på området, eller havde handlet radikalt anderledes.

– Jeg tror for eksempel, at danske kystfiskere og dermed danske kystsamfund ville have været meget mere økonomisk rentable, end de er. Vi ville ikke have haft den samme debat om udkantsdanmark, hvis ikke EU havde haft fuld råderet over de danske farvande, lyder det fra Erik Høgh-Sørensen i Kristeligt Dagblad.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678