Home / EU / EU-fiskere advarer mod discard-forbud

EU-fiskere advarer mod discard-forbud

Den europæiske sammenslutning af fiskeriorganisationer, Europeche, advarer i et brev til det irske formandskab for EU mod, at man indfører et forbud mod discard, der skal have virkning allerede fra den 1. januar 2014.

Brevet er sendt inden denne uges møde i Ministerrådet, hvor man blandt andet skulle diskutere den ny fælles fiskeripolitik, som det irske formandskab har sat sig for at skaffe politisk enighed om inden sommerferien.

– Det radikale mål om at forbyde udsmid af fisk indenfor en stram tidshorisont fra den 1. januar 2014 er en kilde til stor bekymring i den europæiske fiskerisektor, fordi fartøjerne ikke er udstyrede med de nødvendige opbevaringsfaciliteter til at kunne lande alle fangster i havnene, lyder det i brevet fra Europeche.

Mangler afklaring
Organisationens formand, Javier Garat. peger i sin henvendelse også på, at man endnu ikke har vedtaget den nye fiskerifond, der blandt andet skal give fiskerne mulighed for at økonomisk støtte til de krævede ændringer af fartøjerne. Ligesom det bliver fremhævet, at der er usikkerhed omkring udsmid af fisk under vise forudsætninger.

– Vi noterer os, at målsætningen for det irske formandskab er at nå frem til en politisk aftale om reformen af den fælles fiskeripolitik. Det må dog ikke ske uanset omkostningerne for fiskeriet, skriver Javier Garat.

MSY
Europeche peger endvidere på, at man også finder målsætningen om at opnå MSY allerede i 2015 er både for rigidt og urealistisk.

– Det bør blive indfaset gradvist og fleksibelt frem mod 2020 som det seneste; dog afhængig af udviklingen for de forskellige fiskebestande samt under hensyntagen til de problemer, der er omkring blandede fiskerier, skriver Europeche.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678