Home / EU / EU-handelssanktioner rykker tættere på

EU-handelssanktioner rykker tættere på

EU-Kommissionen vil formentlig inden udgangen af juli måned indføre handelssanktioner mod Færøerne som følge af øernes selvtildelte kvote på Atlanto-skandisk sild. Det konstaterer EAPO – Sammenslutningen af Europæiske Fiskeri Producent Organisationer – efter de i slutningen af denne uge havde et møde med Fiskerikommissær Maria Damanaki.

Ifølge en pressemeddelelse fra EAPO er man efter mødet ”meget overbevist om, at passende handelssanktioner vil blive indført mod Færøerne inden for en måned fra nu”, står der i pressemeddelelsen.

– Vi har mødt en kommissær, der er meget opsat på følge sit tilsagn om at stoppe Færøernes uansvarlige opførsel, der har en direkte skadelig påvirkning på den arbejdsstyrke, der er beskæftiget i EU fiskeindustri, siger Gerard van Balsfoort, der er formand for EAPOs Northern Pelagic Working Group.

Makrelsanktioner

Lige så vigtigt er det måske, at EAPO efter mødet med Maria Damanaki også mener, at makrel vil blive inkluderet i sanktionerne. Hidtil har Kommissionen vægret sig ved også at inddrage makrelfiskeriet, hvor ikke blot Færøerne, men også Island er på kollisionskurs med EU og Norge.

– Vi er særligt glade for, at kommissæren også har indledt en procedure til at introducere sanktionstiltag mod Island og Færøerne over makrel, siger Gerald van Balsfoort.

Netop makrelsanktioner har været et varmt ønske fra fiskeproducentorganisationerne i EU og Norge gennem flere år. I 2013 har Island og Færøerne således samlet tildelt sig selv makrelkvoter, der udgør over 50 procent af den samlede makrelkvote. Til sammenligning havde de to atlant-stater i 2006 blot en samlet makrelkvote på lige over fem procent.

Den danske regering har – blandt andet med opbakning fra Venstre – været modstander af makrelsanktioner og i det hele taget været afvisende overfor sanktioner rettet mod Færøerne. Det skyldes, at Færøerne er en del af Rigsfællesskabet.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678