Home / Fiskeri / Eva Kjer Hansen vil ændre regler for sæljagt

Eva Kjer Hansen vil ændre regler for sæljagt

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er formentlig på vej til at ændre på kravet om afstand i forbindelse med nedskydning af sæler. Hun mener således, at kravene forhindrer en regulering af sælerne til gavn for de kystnære garnfiskere.

Som reglerne er nu, skal sæler skydes i umiddelbar nærhed af det eller de garn, hvor de stjæler fisk, men det betyder, at det reelt er umuligt at komme på skudhold af sælerne. Sælerne opholder sig nemlig kun sjældent i nærheden af garn eller fangstredskab, lyder meldingerne fra fiskerne. Det er noget, der især går ud over de bornholmske fiskere.

– Jeg vil gerne hjælpe de bornholmske fiskere med at mindske sælproblemerne, og derfor er det min holdning, at vi skal lempe på de nugældende vilkår for regulering af gråsæl og blandt andet se på, om det nugældende afstandskrav er hensigtsmæssigt, lyder det fra Eva Kjer Hansen i et svar til fiskeriordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen.

Ministeren underbygger sit ønske om at ændre på afstandskravet med at konstatere, at fiskerne indtil nu ikke har nedskudt så meget som én eneste sæl. Det på trods af, at fiskerne siden maj 2014 har kunne søge om tilladelse til at nedskyde sæler.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678