Home / Indland / Fiskere ønsker at blive inddraget i placering af havvindmøller

Fiskere ønsker at blive inddraget i placering af havvindmøller

Energinet.dk arbejder fortsat med planer om kystnære havvindmøller omkring Thyborøn, og fiskerne har et stort ønske om at blive inddraget med deres viden om vigtige fiskepladser. Så undgår man, at der bliver udpeget områder til havvindmøller, hvor fiskeriet er godt, siger formand Kurt S. Madsen fra Thyborøn Havns Fiskeriforening til Lemvig Folkeblad.

– Der kan let opstå modstridende interesser, fordi man også gerne vil opsætte vindmøller på lav vanddybde, siger han med henvisning til, at såvel fiskeriet som havvindmøller ofte sker på banker, hvor der er lidt lavere vanddybder.

– Tit er der godt med fisk netop på toppen og på siden af sådanne banker, hvor havdybden er lavere, forklarer han i Lemvig Folkeblad.

Energinet.dk har droppet videre undersøgelser af et område ud for Agger, men et område fra Thyborøn til Ferring er fortsat i spil til at kunne huse kystnære havvindmøller, fremgår det af Lemvig Folkeblad.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678