Home / Indland / Fiskeriforening er stærkt utilfreds med afslag

Fiskeriforening er stærkt utilfreds med afslag

Danmarks Fiskeriforening stiller sig langt fra tilfreds med den afvisning, som Miljøstyrelsen har givet på foreningens anmodning om en ny dispensation fra forbuddet mod import og salg af blyholdige synkeliner. Derfor vil foreningen nu tage kontakt til Miljøministeriet for at få et møde med den ansvarlige minister, Ida Auken.

Det er især spørgsmålet om konkurrenceforvridning, der er centralt for fiskeriforeningen. Danmarks Fiskeriforening mener, at forbuddet mod blyholdige synkeliner stiller de danske fiskere dårligere end deres udenlandske kollegaer, fordi de ikke har et lignende forbud.

– Vi har helt konkret bedt Miljøstyrelsen forholde sig til, at forbuddet er konkurrenceforvridende, fordi det giver fiskerne ekstra omkostninger og forringer deres muligheder for indtjening. Og deres svar er det rene sludder i vores øre, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Miljøstyrelsen mener, at danske fiskere ikke får forringede konkurrencevilkår med et forbud mod blyholdige synkliner, og at fiskerne tværtimod kan opnår konkurrencefordele ved at være ”på forkant med skrappere miljøregler end andre lande”.

– Det er noget værre vrøvl. Selvfølgelig stiller det danske fiskere dårligere, hvis de skal betale 2-3 gange mere for en synkeline, end deres konkurrenter fra andre lande. Derfor må vi nu gå et niveau højere op og tage en snak med den ansvarlige minister, siger formanden for Danmarks Fiskeri forening, Svend-Erik Andersen.

Selvmodsigende
Han mener, at Miljøstyrelsens afslag på en ny dispensation til fiskeriet for Blybekendtgørelsen strider med intentionerne om fx at fremme det kystnære fiskeri – sådan som det er kommet til udtryk i forbindelse med arbejdet med en ny Kystfiskerordning..

– Forbuddet rammer hårdt blandt garnfiskerene, og det vil vi gøre miljøministeren opmærksom på. Det ser ud til, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden foretager sig, siger Svend-Erik Andersen.
Miljøstyrelsen kritiserer også Danmarks Fiskeriforening for ikke at levere den nødvendige viden på en række områder. Viden der ifølge styrelsen skal belyse og kunne understrege behovet for en ny dispensation. Men det bliver ikke købt af formanden for Danmarks Fiskeriforening.

Han nævner blandt andet, at styrelsen har krævet bevis for, hvor meget prisforskellen på den blyholdige synkeline og den alternative synkeline helt konkret vil forringe den enkelte fiskers økonomi. Ligesom styrelsen også har krævet, at Danmarks Fiskeriforening skal opgøre, hvor stort blyforbruget er i dansk fiskeri.

– Det er ikke informationer, vi som forening lægger inde med eller kan fremskaffe, siger han og nævner, at Danmarks Fiskeriforening fx har redegjort overfor styrelsen, at der er tale om en prisstigning på 100-200 procent for den alternative synkeline i forhold til den hidtidige blyholdige synkeline.

– Det bør vel fortælle Miljøstyrelsen, at fiskerne bliver pålagt en ekstra økonomisk belastning i forhold til tidligere, siger Svend-Erik Andersen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678