Home / Portrætter / Fiskeriforeningsformand startede som vodbinder

Fiskeriforeningsformand startede som vodbinder

Niels kr. Nielsen fortalte på Foodfestival 2013 sammen med Martin Brygmann om fisk.

Niels kr. Nielsen fortalte på Foodfestival 2013 sammen med Martin Brygmann om fisk.

I 1969 gik den 15-årige Niels Kr. Nielsen – også kaldet Niller – i lære som vodbinder i Hirtshals. Det var opgangstider for fiskeriet, og der var masser at lave i land. Nye skibe i stål kom til, og de skulle have nye grejer. Nu 45 år senere sidder han i spidsen for Hirtshals Fiskeriforening som formand.

Niels Kr. Nielsen har netop passeret de 60 år, og han kigger tilbage på de mange år i fiskeriet, der startede i værkstedet på et af byens mange vodbinderier.

– Det var dengang, de første flydetrawl med store masker blev lavet, siger Niels Kr. Nielsen.

I 15 år var han i land, men fiskeriet kunne han ikke holde sig fra. For planen havde været at stå til søs allerede som ung.

– Min far var fisker og min bedstefar var fisker, siger Niels Kr. Nielsen og fortæller, at generationer tilbage i familien er der blevet drevet fiskeri og landbrug. Det var måden, man levede på dengang.

Niels Kr. Nielsen er  3. generation, der alene lever af fiskeriet. Men akkurat som mange andre unge fik en uddannelse før de gik til søs, så valgte den unge Niels Kr. at blive vodbinder.

– Min far sagde, at jeg skulle have en uddannelse først. Derfor blev det vodbinder, siger han.

De første fem år holdt han sig i land som vodbinder, men der var ind i mellem ture på havet for at afprøve trawlen på forsøgsfiskeri. Efter fem år vaktes drømmen om livet på havet til live for alvor.

– De sidste ti år som vodbinder drev jeg jollefiskeri ved siden af, siger Niels Kr. Nielsen.

De sidste tre år – inden han stoppede som vodbinder – tog han orlov om sommeren og fiskede.

I 1984 blev det dog for meget med to jobs, og livet som fisker blev valgt.

– Til at begynde med fiskede jeg med min far, men så blev jeg alene på båden, siger han.

I 1991 fik han en makker på båden.

Niels Kr. Nielsens fiskeri var i de første mange år drevet af lysten. I flere sommerperioder tog han orlov fra vodbinderiet og tog på havet. Han fiskede med hummertjener – bygget af en tømrer – efter hummer og krabber.

– Vi fangede mange hummer, konstaterer Niels Kr. Nielsen i dag.

Hjulpet i gang

Dengang han startede var det nemmere at komme i gang. Reglerne var ikke så indviklede og kravene til økonomien ej heller så store.

Han blev hjulpet i gang med hjælp fra kollegaer i fiskerihavnen, og det var guld værd.

– Så jeg kom hurtigt ind i fiskerimønstret med rødspætter om sommeren og rundfisk om vinteren, forklarer han.

I løbet af de sidste år – før han gik i land – fiskede han også en del havtasker og havkat på revet om sommeren.

Fiskeriet har altid foregået med garn selvom han de første år havde en idé om, at han skulle købe en større trawler. Men planen blev aldrig realiseret for det gik ganske godt med fiskeriet fra jollen, der skaffede en årsindkomst.

– Lige da jeg startede var det ret godt med mange torsk. De sidste år hvor vi var to mand fiskede vi havtasker, store rødspætter og torsk på revet, siger Niels Kr. Nielsen.

Men lykken har ikke altid fulgt fiskeren bi.

– Der har været år, hvor det har været helt af H til. Sådan er fiskeri, konstaterer Niels Kr. Nielsen.

Niels Kr. Nielsen fortæller også, at tanken om sælge i 2007, da FKA`en blev indført strejfede ham.

– Det ville jeg ikke, jeg ville fiske, konstaterer Niels Kr. Nielsen.

Året efter blev det dog til et stop for fiskeriet, da nye udfordringer meldte sig.

Uventet plads

I år 2000 blev Niels Kr. Nielsen valgt til bestyrelsen i Hirtshals Fiskeriforening. I flere år sad han som næstformand uden drømme om formandsstolen. Men i 2008 magede valget til bestyrelsen sig således, at han pludselig – og højst uventet – rykkede frem i stolen.

Den daværende formand Morten Sørensen blev nemlig ikke genvalgt til bestyrelsen. Ingen havde forudset, at den situation ville opstå, og der gik da også et sus gennem deltagerne på generalforsamlingen på Nordsøcentret, da dirigenten konstaterede, hvem der blev valgt.

På det konstituerende møde i bestyrelsen efter generalforsamlingen skulle en ny formand vælges, og flere pegede på Niels Kr. Nielsen.

– Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være formand, siger Niels Kr. Nielsen, der også holdt fast i, at han ville være deltidsformand. Fiske halvtids og passe sit formandshverv den anden halvdel af tiden.

Han erkender, at det nok ikke lige var formandsposten han higede efter. Men som næstformand i en årrække stod han næst i køen. Han tænkte, at han kunne varetage posten i 2-3 år.

– Så kunne vi få tid til at finde en egnet formand, som Niels Kr. Nielsen fortæller.

Allerede efter et år som formand måtte han vælge om han ville være formand eller fisker. Begge jobs passede ikke sammen. Han valgte derfor at gå i land og blive “fiskeripolitiker”. Og selvom han har siddet nogle år på posten, så tror han stadig på, at arbejdet gavner for fiskerne, der er på havet.

Lotteri

Niels Kr. Nielsen peger på det frie liv som fisker, som årsagen til at mange holder ved. Dagens fiskeri kan planlægges frit efter vind og vejr, og på havet bestemmer man selv. Det er som at spille lotto:

– Lotterigevinsten kommer i morgen. Det er det, der driver værket, siger Niels Kr. Nielsen med henvisning til, at fiskerne altid bevarer optimismen.

Niels Kr. Nielsen blev formand lidt uventet, og det ærgrer ham lidt, at han ikke var bedre forberedt. For havde han vidst – eller ønsket sig – formandsposten havde han nok forberedt sig bedre.

– Så havde jeg prøvet at sætte mig bedre ind i tingene, inden jeg skulle være formand. Ellers varer det for lang tid, inden man kommer ind i tingene, siger Niels Kr. Nielsen.

Især i starten som formand fik han god støtte af de andre formænd i Kreds Nord. I dag er det hele hovedbestyrelsen, der er sparringspartner, når der er spørgsmål om et eller andet.

Og selvom det er formandstolen, der holder på ham i dag, så er han sikker på, at han vil på havet igen.

– Jeg har beholdt fartøjet, og jeg har en idé om, at fiske når jeg stopper som formand, siger han.

 

Af René Dandanell

 

 

 

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30