Home / Indland / Fiskerne skal give svar om deres fiskeri

Fiskerne skal give svar om deres fiskeri

Netop nu er den årlige spørgeundersøgelse om fiskeriets udvikling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på vej ud til medlemmerne af de lokale fiskeriforeninger under Danmarks Fiskeriforening. Der er frist for at svare frem til den 2. august, så selv om der endnu er et stykke tid til fristen udløber, er det måske en god idé at få svaret allerede nu, inden det hele ender med ferie.

Det er det regionale råd for Nordsøen – Nordsø RAC’en – der står for indsamlingen og bearbejdningen af svarene fra fiskerne, der altså tæller fiskere fra alle lande omkring Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fiskerne kan få et direkte udbytte af deres svar – de indgår nemlig i den biologiske rådgivning, som ICES udarbejder.

Her i Danmark er det som sagt Danmarks Fiskeriforening, der står for at sende spørgeskemaerne ud. Og fristen er som allerede nævnt den 2. august.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678