Home / Generalforsamling 2015 / Fødevareministeriet roser dialog med fiskeriet

Fødevareministeriet roser dialog med fiskeriet

Det var departementschef Ib Byrge Sørensen, der på vegne af fødevareminister Dan Jørgensen måtte på talerstolen under generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening PO, da foreningens formand, Svend-Erik Andersen, havde aflagt sin beretning.

Departementschefen understregede gennemgående behovet for et godt samarbejde og en ordentlig dialog – mellem fiskerne og politikerne; mellem fiskerne og embedsfolkene.

– Ingen af os kan gøre vores arbejde ordentlig uden det samarbejde, slog Ib Byrge Sørensen fast og tilføjede, at såvel samarbejde som dialog generelt går fint.

Han følte dog anledning til at påpege, at fiskerne er nødt til at forstå, at Fødevareministeriet ikke kun er et ministerium, der varetager fiskernes tarv. Der er også andre, der skal tages hensyn til – landbruget og forbrugerne for eksempel.

– Vi har til opgave at skabe vækst for hele erhvervet gennem balancerede tiltag, men vi gør vores bedste for at lytte til jer, sagde han.

Han gav også eksempler på det sidstnævnte og fremhævede, at man fra NaturErhvervstyrelsen har prioriteret rådgivning frem for håndhævelse af reglerne i forbindelse med indførelsen af discardforbud – bl.a. i Østersøen.

Han nævnte ligeledes, at man også – forgæves – har forsøgt at få hævet tungekvoten i Kattegat, og at man også har haft fokus på at få stoppet reglerne for afskrivning af bifangst i industrifiskeriet.

– Jeg siger det ikke for at få ros, men for at understrege, at vi ikke taler os væk fra hinanden og får polariseret debatten, forklarede Ib Byrge Sørensen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678