Home / Indland / Folketingspolitiker spørger til retssager i Kattegat

Folketingspolitiker spørger til retssager i Kattegat

Thomas Danielsen.

Thomas Danielsen.

Syv gange har sagerne mod tre fiskere, der er anklaget for at have fisket ulovligt i Kattegat, blevet udsat på grund af, at anklagemyndigheden har bedt om mere tid til at redegøre for sagen.

Det har nu fået folketingsmedlem Thomas Danielsen, venstre, til at sætte spørgsmålstegn for den lange sagsbehandlingstid. Sagen startede i 2010, blev sendt i retten i 2011 og nu i 2014 er den lige netop blevet udskudt 11. Juni, hvor anklagemyndigheden har fået en ny frist til at vende tilbage til Østre Landsret med nyt i sagen. Og først når det sker kan Østre Landsret fortsætte behandlingen af sagen.

Thomas Danielsen er fortørnet over, at sagen trækker ud.

“Jeg har fulgt sagen, og jeg må bare sige, at det virkeligt er krænkende overfor de involverede parter. Det er regeringen, der bestemmer behandlingstider for staten, og selvfølgelig hvor mange resurser man vil prioritere det med. Regeringen har ikke haft travlt med at fremme vilkårene for dansk fiskeri, og det må man sige, at de heller ikke har i denne sag. Det er utilstedeligt, at regeringen ikke kan fremkomme med klar besked på kortere tid, når vi tænker på, hvad det offentlige kræver den anden vej. Derfor har jeg løftet sagen overfor Justitsministeren”, siger Venstres fiskeriordfører Thomas Danielsen.

Han har netop sendt fire spørgsmål til Justitsministeren, hvor han beder ministeren give svar på, hvor lang sagsbehandlingstid ministeren finder er rimeligt i sådanne sager?

Ministeren bliver også spurgt til, hvad regeringen agter af foretage for at afslutte sagen? Ministeren skal også tage stilling, om han finder sagsforløbet beklageligt? Endelig skal ministeren give sit bud på, hvornår de berørte parter kan forvente sagen færdigbehandlet af det Juridiske Specialudvalg i Justitsministeriet?

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30