Home / Bilag 6 / Bilag 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Bilag 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 20. juli 2013.

Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med mandag den 22. juli 2013.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 20. juli 2013.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678