Home / Fiskeri / Forvaltningsplan for sæler er klar sidst på året

Forvaltningsplan for sæler er klar sidst på året

Der bliver lige nu arbejdet på at få en ny forvaltningsplan for sæler i danske farvande gjort færdig. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen regner med, at den er klar ved udgangen af 2016, og her vil de langsigtede målsætninger for forvaltninger af sælerne blive fastlagt.

– Jeg kan oplyse, at vi arbejder tæt sammen med både forskere, fagfolk og interesseorganisationer om at finde den rette balance mellem reduktion af skadevirkning og hensynet til at beskytte sælerne, skriver Eva Kjer Hansen i et svar til medlem af Folketinget for SF, Lisbeth Bech Poulsen.

I den forbindelse slår ministeren fast, at Danmark naturligvis skal respektere de internationale forpligtigelser – herunder Habitatdirektivet – i forhold til forvaltning af gråsæl. Det betyder, at man fra dansk side skal overholde forbud mod jagt på eller regulering af gråsæl, såfremt bestanden har en ugunstig bevaringsstatus.

Den bevaringsstatus er gældende for gråsæler i dansk farvande netop nu, men vurderingen af bestandens bevaringsstatus vil med tiden skulle revurderes, fremgår det af svaret fra Eva Kjer Hansen. Og det åbner op for, at man kan regulere på bestanden, mener hun.

– Jeg forventer, at en udredning af mulighederne for jagt og regulering såvel som eventuelle nationale bestandsmål indgår i processen med at udarbejde en ny forvaltningsplan for sæler, som den nedsatte sælarbejdsgruppe også vil skulle forholde sig til, skriver Eva Kjer Hansen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678