Home / Generalforsamlingpage 4

Generalforsamling

Ny formand for Skagen Fiskeriforening

Efter generalforsamlingen i Skagen Fiskeriforening den 22. december på Color Hotel i Skagen konstituerede bestyrelsen sig med en ny mand i spidsen. En enig bestyrelse pegede på John Jakobsen, som det seneste år har været næstformand i Skagen Fiskeriforening. At ...

Read More »

Ny politisk aftale imponerer ikke fiskeriformand

Onsdag i denne uge annoncerede et fuldstændig enigt Folketing, at der var opnået enighed om den nationale prioritering af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond, EHFF. Samtlige partier bakker op om, hvordan midlerne – knap 1 milliard kroner ...

Read More »

Der skal gøres noget mod sæler og skarv

Det kystnære fiskeri i Danmark er i stadigt stigende grad truet af bestanden af sæler og bestanden af skarv. Og det skal der gøres noget ved, slår formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, fast på foreningens årlige generalforsamling fredag eftermiddag ...

Read More »

Regeringen har nu tilsluttet sig Fiskeriaftalen

I begyndelsen af december 2016 indgik partierne uden om Regeringen en aftale om fiskeriets fremtid – også kendt som Fiskeriaftalen. Danmarks Fiskeriforening gav med det samme udtryk for, at Regeringen skulle gå med i aftalen – men det lykkedes ikke. ...

Read More »

Formand frygter for Østersøen i 2018

Fiskeriet i Østersøen lider i 2017 under både en markant lavere torskekvote og en udvidet lukkeperiode – den sidstnævnte har været gældende for den vestlige Østersø og sendt fiskefartøjerne til kaj i både februar og marts måned. Og formanden for ...

Read More »

Dansk fiskeri er andet end kvotekonger og kystfiskere

De seneste måneders omtale af dansk fiskeri har været præget af det politiske slagsmål om Fiskeripakken, der blev indgået af oppositionen i Folketinget uden om Regeringen. Og det har efterladt et indtryk i befolkningen af, at dansk fiskeri udgøres af ...

Read More »

Generalforsamling byder på debatmøde

  Danmarks Fiskeriforening afholder sin årlige ordinære generalforsamling fredag den 19. maj, men i år bliver der i forlængelse af generalforsamlingen arrangeret et debatmøde, hvor aktuelle fiskeripolitiske emner vil blive taget op til diskussion. Formandens beretning danner normalt udgangspunkt for ...

Read More »

Fiskeriet i Østersøen er knockoutet af EU

Det danske fiskeri i Østersøen blev slået i gulvet af Ministerrådet, der mandag aften nåede til enighed om fiskerimulighederne i 2017. Ministrene endte med at vedtage en kvotereduktion på hele 55 procent for den vestlige Østersø, mens kvotereduktionen for torskefiskeriet ...

Read More »

Minister har stort fokus på fiskeriet

Miljø- og fødevareminister Esben Lund Larsen har fuldt fokus på fiskeriet, lød det på generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening PO. Han forklarede, at han altid som folketingsmedlem har følt, at fiskeriet fik for lidt fokus, men med ham i ministersædet er ...

Read More »

Der skal findes en finansieringsløsning nu

Finansiering blev ikke overraskende trukket frem som et centralt punkt på Danmarks Fiskeriforenings POs generalforsamling i Middelfart. I snart 3 år har Danmarks Fiskeriforening PO haft en debat med Erhvervs- og Vækstministeriet om en langsigtet finansiering af fiskeriet. – Vi ...

Read More »