Home / Generalforsamlingpage 4

Generalforsamling

Der skal gøres noget mod sæler og skarv

Det kystnære fiskeri i Danmark er i stadigt stigende grad truet af bestanden af sæler og bestanden af skarv. Og det skal der gøres noget ved, slår formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, fast på foreningens årlige generalforsamling fredag eftermiddag ...

Read More »

Regeringen har nu tilsluttet sig Fiskeriaftalen

I begyndelsen af december 2016 indgik partierne uden om Regeringen en aftale om fiskeriets fremtid – også kendt som Fiskeriaftalen. Danmarks Fiskeriforening gav med det samme udtryk for, at Regeringen skulle gå med i aftalen – men det lykkedes ikke. ...

Read More »

Formand frygter for Østersøen i 2018

Fiskeriet i Østersøen lider i 2017 under både en markant lavere torskekvote og en udvidet lukkeperiode – den sidstnævnte har været gældende for den vestlige Østersø og sendt fiskefartøjerne til kaj i både februar og marts måned. Og formanden for ...

Read More »

Dansk fiskeri er andet end kvotekonger og kystfiskere

De seneste måneders omtale af dansk fiskeri har været præget af det politiske slagsmål om Fiskeripakken, der blev indgået af oppositionen i Folketinget uden om Regeringen. Og det har efterladt et indtryk i befolkningen af, at dansk fiskeri udgøres af ...

Read More »

Generalforsamling byder på debatmøde

  Danmarks Fiskeriforening afholder sin årlige ordinære generalforsamling fredag den 19. maj, men i år bliver der i forlængelse af generalforsamlingen arrangeret et debatmøde, hvor aktuelle fiskeripolitiske emner vil blive taget op til diskussion. Formandens beretning danner normalt udgangspunkt for ...

Read More »

Fiskeriet i Østersøen er knockoutet af EU

Det danske fiskeri i Østersøen blev slået i gulvet af Ministerrådet, der mandag aften nåede til enighed om fiskerimulighederne i 2017. Ministrene endte med at vedtage en kvotereduktion på hele 55 procent for den vestlige Østersø, mens kvotereduktionen for torskefiskeriet ...

Read More »

Minister har stort fokus på fiskeriet

Miljø- og fødevareminister Esben Lund Larsen har fuldt fokus på fiskeriet, lød det på generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening PO. Han forklarede, at han altid som folketingsmedlem har følt, at fiskeriet fik for lidt fokus, men med ham i ministersædet er ...

Read More »

Der skal findes en finansieringsløsning nu

Finansiering blev ikke overraskende trukket frem som et centralt punkt på Danmarks Fiskeriforenings POs generalforsamling i Middelfart. I snart 3 år har Danmarks Fiskeriforening PO haft en debat med Erhvervs- og Vækstministeriet om en langsigtet finansiering af fiskeriet. – Vi ...

Read More »

Der er potentiale i bedre viden om fiskebestande

På Danmarks Fiskeriforenings POs generalforsamling blev der talt vækst og det igangværende arbejde med en fiskeripakke, og formanden for Danmarks Pelagiske Producentorganisation Christian Olesen var ikke i tvivl, om hvor et vækstpotentiale kan findes. – I min optik, så er ...

Read More »

Fiskere kræver regulering af sæler

De danske erhvervsfiskere gjorde allerede for år tilbage opmærksom på, at de havde problemer med den øgede bestand af især gråsæler. Problemet er taget til for erhvervsfiskerne, og det fik formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, til at tage ...

Read More »