Home / Indland / Gilleleje-retssager udskudt igen – denne gang 8 måneder

Gilleleje-retssager udskudt igen – denne gang 8 måneder

Gilleleje havn  (3)

Op til flere gange er sagerne mod Gilleleje-fiskerne blevet udskudt, da anklagemyndigheden stadig undersøger lovligheden af lukningen af område i Kattegat. Arkivfoto: René Dandanell.

Otte måneder mere kommer de tre fiskere fra Gilleleje, hvis sager om ulovligt fiskeri i Kattegat er fremlagt for Østre Landsret, til at vente, inden de muligvis kan få en afgørelse på sagen.  De tre sager skal nemlig først forelægges et Juridisk Specialudvalg i Justitsministeriet før anklagemyndigheden kan fremlægge sagen i Østre Landsret igen. Sagerne var første gang for retten i 2011.

Det er en strid om det juridiske grundlag, der er baggrunden for at anklageren flere gange har bedt om udskydelse af sagen. Der er nemlig stor tvivl om Danmark har haft ret til at lukke et område for fiskeri i Kattegat tilbage i 2009.

I et notat, som advokatfirmaet Kromann Reumert har udarbejdet, fastslås det, at grundlaget for de lukkede områder i Kattegat er i strid med EU-lovgivningen. Derfor bad Østre Landsret, da sagen første gang var for retten, anklagemyndigheden om at undersøge gyldigheden af lukningen. Og det er den sag som nu godt 2,5 år senere endnu ikke har fundet sin afgørelse. Senest har Rigsadvokaturen drøftet sagen med NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriet og på baggrund af det møde, der fandt sted 14. Juni 2013, har Rigsadvokaten valgt at sende spørgsmålet videre til et Juridisk Specialudvalg i Justitsministeriet.

Derfor har Anklagemyndigheden bedt Østre Landsret om udsættelse af sagen med yderligere otte måneder. Den nye frist skal derfor være den 20. Februar 2014.

Læs mere i Fiskeri Tidende lørdag den 29. juni 2013.

Bestil abonnement på Fiskeri Tidende

 

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30