Home / Indland / Greenpeace vil lukke al trawlfiskeri

Greenpeace vil lukke al trawlfiskeri

IMG_0041

Den seneste kritik fra Greenpeace af MSC-certificeringen af muslinge- og jomfruhummerfiskeriet er et led i organisationens strategi om helt at få stoppet det danske trawlfiskeri. Det mener formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, der er stærkt kritisk overfor organisationens hensigter.

– De baserer deres kritik af trawlfiskeriet på et fiskeri, der har udviklet sig kraftigt over de senere år, og som i dag står for langt hovedparten af værdien i det danske fiskeri. De vil med andre ord lukke et fiskeri, der udgør rygraden i de danske fiskerihavne og dermed reelt lukke fiskeriet i Danmark som erhverv, siger Svend-Erik Andersen.

Reelle målsætning
Han sidder med i den arbejdsgruppe, som fødevareminister Mette Gjerskov har nedsat til at komme med anbefalinger til politikerne om en ny Kystfiskerordning. Her bliver der fra de grønne organisationer arbejdet hårdt på at fremme det, de kalder et miljørigtigt og skånsomt fiskeri. Og det sker på bekostning af trawlfiskeriet, der i dag står for mindst 75 procent af den samlede landingsværdi i dansk fiskeri.

– Greenpeace bruger reelt arbejdet omkring en ny Kystfiskerordning til at fremme deres reelle målsætning – at stoppe trawlfiskeriet, siger Svend-Erik Andersen og peger på, at Greenpeace i forbindelse med arbejdet med en ny fælles fiskeripolitik i EU klart har peget på, at trawlfiskeriet skal lukkes.

I 2011 har Greenpeace således skrevet:

“Foruden at være kilde til et enormt udsmid, så er trawlfiskeri samtidig ganske ødelæggende for havbunden. Havbunden er et følsomt økosystem, som ikke tåler det skadelige trawlfiskeri. Derfor er der ikke plads til trawlfiskeri i en bæredygtig europæisk fiskeripolitik.”

Taler med to tunger
Det levner i Svend-Erik Andersens øjne ingen tvivl om, hvilke motiver der driver Greenpeace i den danske debat om kystfiskeri og – senest – MSC-certificering af muslinge- og jomfruhummerfiskerierne. Også selv om Greenpeace så sent som i efteråret 2012 i Fiskeri Tidende i et læserbrev afviser, at organisationen ønsker et fuldstændigt stop for trawlfiskeriet som helhed.

– Greenpeace taler med to tunger – alt afhængig af, om det er det ene eller det andet argument, der er det mest egnede i den konkrete situation, siger Svend-Erik Andersen.

Han peger som eksempel også på, at Greenpeace i Tyskland aktivt arbejder på at lukke garnfiskeriet langs den tyske Østersø-kyst. Trawlfiskeriet har i den sammenhæng ingen interesse for organisationen, hvilket er modsat holdningen i Greenpeace i Danmark.

– Det er farligt at tro, at fx garnfiskeriet er sikret i Danmark, bare fordi Greenpeace her og nu mener, det er miljørigtigt og skånsomt. I Tyskland har Greenpeace en helt anden opfattelse, så det vil Greenpeace i Danmark selvfølgelig også kunne få senere, siger Svend-Erik Andersen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678