Home / Indland / Grønne tiltag bliver prioriteret i ny fiskerifond

Grønne tiltag bliver prioriteret i ny fiskerifond

Selv om EU-systemet endnu mangler den sidste politiske godkendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF), så har NaturErhvervstyrelsen nu sendt det danske forslag til hav- og fiskerudvikling for årene 2014 til 2020 i høring.

Forslaget er den danske udmøntning af EHFF, og i følge en pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen bliver der fra dansk side lagt op til, at man vil prioritere støtte til projekter og initiativer, der både fremmer miljø og vækst i såvel fiskeriet som akvakulturen.

– Med det nye forslag til fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 kommer der fokus på at give danske fiskere bedre muligheder for at udøve skånsomt fiskeri samtidig med, at der fortsat er lagt vægt på vækst og udvikling i sektoren, står der bl.a. i pressemeddelelsen, der er offentliggjort i dag, tirsdag.

Discardforbud

Det bliver konkret fremhævet i pressemeddelelsen, at et vigtigt område for fiskeriudviklingen i Danmark bliver håndteringen af den kommende forpligtigelse til at lande al fangst – også kendt som discardforbud.

– Med det nye program bliver det muligt at søge tilskud til tiltag, der dels begrænser uønskede fangster, og dels muliggør, at hele fangsten kan håndteres på fartøjerne og i havnene. Ligeledes er det muligt at støtte udvikling af nye produkter i forarbejdningssektoren, så hele fangsten kan bidrage til at skabe merværdi, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der bliver nævnt en række eksempler på “indsatsområder” i forbindelse med fiskeriudviklingsprogrammet. Det er bl.a. “udvikling af mere skånsomt fiskeri og naturindsatser i fiskeriet” og “værditilvækst”. Det sidstnævnte bliver forklaret som “støtte til innovative projekter og investeringer i det primære fiskeri, der kan højne produktkvaliteten og dermed øge værdien af fangsterne”.

Forslaget til fiskeriudvikling i Danmark er på mere end 150 sider og nu sendt i høring med en frist for svar den 10. juni 2014.

Læs pressemeddelelsen fra NaturErhvervstyrelsen – klik her.

Eksempler på indsatsområder

Eksempler på indsatsområder

Udvikling af mere skånsomt fiskeri og naturindsatser i fiskeriet
Støtte til aktiviteter, der fremmer biodiversiteten og økosystemerne i fiskeriet, herunder støtte til udvikling af fiskeredskaber med mindre miljøpåvirkning.
Værditilvækst
Støtte til innovative projekter og investeringer i det primære fiskeri, der kan højne produktkvaliteten og dermed øge værdien af fangsterne.
Innovation fra hav til bord
Støtte til tiltag, som styrker konkurrenceevne og udvikling i hele værdikæden – eksempelvis gennem udvikling af nye produkter eller markedsføring, der kan bidrage til en øget efterspørgsel af fiskerivarer.
Akvakultur
Støtte til innovative projekter og investeringer med henblik at øget produktion og ressourceeffektivitet.

 

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678