Home / Fiskebranchen / Import og salg af blyholdige synkeliner bliver forbudt

Import og salg af blyholdige synkeliner bliver forbudt

Miljøstyrelsen er nu på til at sætte et definitivt stop for import og salg af blyholdige synkeliner. Det fremgår af et udkast til en beslutning, som styrelsen netop har sendt i høring hos bl.a. Danmarks Fiskeriforening.

Det er Danmarks Fiskeriforening, der har søgt om endnu en dispensation for forbuddet mod såvel import som salg af blyholdige synkeliner. En appel som Miljøstyrelsen altså lægger op til ikke at ville følge.

Miljøstyrelsen lægger til grund for at afvise en forlængelse af dispensationen, at der – i styrelsens øjne – nu findes et alternativt produkt på markedet, hvorfor fiskerne altså vil være i stand til at fortsætte deres fiskeri. Dertil bemærker styrelsen, at man ikke finder det tilstrækkeligt underbygget, at prisen for det alternative produkt skulle give fiskerne økonomiske problemer.

I forhold til det sidstnævnte har Danmarks Fiskeriforening tidligere påpeget, at det alternative produkt koster væsentligt mere end det tilsvarende blyholdige produkt – faktisk skulle det være op til fem gange dyrere.

Undersøgelse
Miljøstyrelsen anfører dog i sit foreløbige udkast til beslutning, at man vil iværksætte et undersøgelsesprojekt, der skal se nærmere på det alternative produkt i sin helhed. Det må formodes, at det fx involvere en analyse af såvel prisniveau som pladskrav for det alternative produkt.

Miljøstyrelsen har givet frist indtil godt midten af august for de implicerede parter til at afgive høringssvar, inden den endelige beslutning bliver truffet. Det må dog antages, at det nuværende udkast bliver svært at omgøre.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678