Home / Fiskeri / Ingen dagpenge i lukkeperiode i vestlig Østersø

Ingen dagpenge i lukkeperiode i vestlig Østersø

De seks ugers lukkeperiode er gældende for fiskeri i områderne 22, 23 og 24 i den vestlige del af Østersøen

De seks ugers lukkeperiode er gældende for fiskeri i områderne 22, 23 og 24 i den vestlige del af Østersøen

Når der lukkes for fiskeri den vestlige Østersø fra den 15. februar og frem til den 31. marts, så er der ikke mulighed for fiskerne at få dækket deres tab af indtægt via dagpenge. Det fastslår fagforeningen ASE, hvor en del fiskere er medlemmer, overfor Fiskeri Tidende.

Det er Danmarks Fiskeriforening PO, hvis medlemmer bliver ramt, der har forespurgt i fagforeningen om muligheden for dagpenge i periode. ASE har tidligere på baggrund af EU-tiltag, der har betydet stop for fiskeriet i en periode, spurgt i ministeriet om muligheden. Formuleringerne i regelsættet for dagpenge betyder dog, at muligheden for dagpenge ikke er til stede.

Ministeren har allerede for flere år siden meldt tilbage, at fiskeristop og kvotebegrænsninger ikke anses for at ligge uden for den almindelige erhvervsrisiko inden for fiskerierhvervet, lyder det i ASE´s svar.

 

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30