Home / Indland / Sælregulering: Der er ingen grund til at vente

Sælregulering: Der er ingen grund til at vente

Venstre vil have regulering af sælbestanden sat i gang uden tøven.

– Jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at vente med at få indført en regulering af sælbestanden, siger Thomas Danielsen, der er medlem af folketinget for Venstre.  Flere medier har i løbet af sommeren beskrevet fiskernes problemer med sæler, og det har fået andre politikere end Thomas Danielsen til at erklære sig åbne for at diskutere en regulering af sælbestanden.  Gennem lang tid har fiskerne gjort opmærksom på, at de skader på fangst og redskaber den stærkt stigende sælbestand påfører dem, truer deres eksistens.  Problemerne med sælerne og konsekvenserne for fiskerne har været beskrevet i en lang række artikler i Fiskeri Tidende, og det haster nu for de trængte fiskere at få gjort noget ved problemet. Men modsat Thomas Danielsen har socialdemokraten Bjarne Lausten, der er medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gjort det klart, at selvom han er villig til at se på en regulering, så mener regeringen, at der er behov for mere dokumentation og flere undersøgelser, inden der kan træffes en beslutning om en regulering af sælbestanden.

– Når man kigger på optællingerne, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad man har brug for af yderligere dokumentation. Det er kun for at udskyde sagen, fordi der reelt ikke er politisk vilje i regeringen til at gennemføre en regulering, selvom også flere eksperter nu peger på, at en regulering er vejen frem, siger Thomas Danielsen, der understreger, at en udskydelse af beslutningen om en regulering for at indhente mere dokumentation ikke er venstres linje

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55