Home / EU / Irland tror fortsat på politisk enighed inden sommer

Irland tror fortsat på politisk enighed inden sommer

Irland har formandskabet i EU i det første halvår af 2013, og det er fortsat et klart mål for irerne, at man vil have en politisk enighed om en reform af den fælles fiskeripolitik på plads inden udløbet af dets formandskab.

Det mener irerne fortsat er muligt efter denne uges møde i Ministerrådet i Bruxelles. Her blev reformen genstand for en debat mellem de fiskeriansvarlige ministre. I følge en pressemeddelelse fra formandskabet er der endnu en række punkter, hvor der ikke er enighed – hverken i Ministerrådet eller mellem Ministerrådet og Europa Parlamentet, der er den anden part i forhandlingerne.

Det er dog, understreger Irland i pressemeddelelsen, fortsat planen, at man allerede i starten af maj forventer at kunne fremlægge et forslag, der vil være politisk enighed om. Og dermed vil formandskabet kunne leve op til sin egen målsætning.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678