Home / Økonomi / Kystfiskerordning er åben for tilmelding

Kystfiskerordning er åben for tilmelding

Det er nu muligt at blive medlem af kystfiskerordningen, hvis man ikke allerede er medlem af ordningen. I forbindelse med ordningen fra 2014-2016 blev det gjort muligt at tilmelde sig i perioden i januar måned, og derfor er tilmeldingen åben frem til den 31. januar 2015. Det betyder, at man kan få andele af fisk i ordningen for årene 2015 og 2016.  Et af kravene for at deltage i ordningen er blandt andet, at fartøjet ikke må være længere end 17 meter.

De arter, der kan søges andele af, er torsk, tunge og rødspætter. Torsk fordeles i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak og i både den østlige og vestlige Østersø. Tunge fordeles i Skagerrak, Kattegat og Østersøen, Bælterne og Nordsøen. Rødspætter fordeles fra Kattegat, Skagerrak og Østersøen.

Man behøves ikke at være tilmeldt Kystfiskerordningen for alle arter, da man kan udvælge sig nogle arter. Vælger man at blive en del af ordningen er der begrænsninger i leje af fisk, der så kun – for de arter man er tilmeldt – kan lejes ud til andre kystfiskere, hvis behovet opstår for udleje.

Alt afhængig af antallet af tilmeldinger til ordningen vil det påvirke den mængde, der i dag er uddelt til fiskerne i ordningen. For bliver der en overvældende interesse vil det påvirke fordelingen af den samlede mængde. Så hvis alt for mange melder sig til vil mængden falde.

Med tilmeldingen binder man sig til ordningen for 2015 og 2016. Dog er der en lille krølle i forhold til, at NaturErhvervstyrelsen arbejder på en ændring af reguleringsbekendtgørelsen som åbner op for en fortrydelsesret for dem, der melder sig ind i 2015.

Det vil igen være muligt i januar 2016 at melde sig til ordningens sidste år.

Skemaet for tilmelding kan findes på denne adresse:

http://naturerhverv.dk/fiskeri/erhvervsfiskeri/reguleringer/fiskeritilladelser/#c11831

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30