Home / Indland / Linemuslinger kan befri Limfjorden for kvælstof

Linemuslinger kan befri Limfjorden for kvælstof

Fiskerne håber, at flere lineanlæg ikke vil ramme fiskeriet

Forskerne er ved at lægge hånd på det sidste arbejde, der dokumenterer, at dyrkning af særlige miljømuslinger på line vil kunne reducere indholdet af kvælstof i Limfjorden. Det er Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing, der har stået for undersøgelserne af muslingerne som naturlige renseanlæg, der kan være med til at indfri de politiske mål for reducering af kvælstof i Limfjorden.

-Muslingerne er så effektive, at man kan fjerne den ønskede mængde kvælstof, hvis blot seks procent af fjordens areal bliver anvendt til miljømuslinger, siger Jens Kjerulf Petersen, der er sektionsleder for DTU Aqua  på Dansk Skaldyrscenter til Morsø Folkeblad.

Seks procent af Limfjorden
Hvis seks procent af Limfjorden skal dækkes af anlæg med linemuslinger, er fiskerne, der driver deres fiskeri i Limfjorden, hvad enten det er efter fisk eller muslinger, bekymrede for, at det vil ramme deres fiskepladser.
– Vi har ikke noget i mod ideen, men vi håber og vil opfordre til, at lineanlæggene bliver placeret på steder, hvor det ikke generer det fiskeri, der drives i Limfjorden, siger Svend Åge Poulsen, der er muslingefisker og formand for Centralforeningen for Limfjorden. Han peger på, at eventuelle kommende anlæg kan placeres på nogle af de steder, hvor der i dag er anlæg, der står ubenyttede hen.

Ikke til konsum
Svend Åge Poulsen og de andre muslingfiskere i Limfjorden skal dog ikke være bekymrede for, at de nye linemuslinger vil være en konkurrent til deres muslinger. Miljømuslingerne kan ikke uden videre bruges til konsum. Kødkvalitet og størrelse vil typisk svinge for meget, og det kan være svært for maskinerne at arbejde med muslingerne, hvis skallerne er for tynde.

Ny næring til ideen
Ideen om at muslinger skal befri havet for kvælstof, har fået ny næring, da regeringen netop i en ny aftale med Venstre har besluttet at lempe kravene om blandt andet randzoner i landbruget. Med aftalen bliver antallet af randzoner omkring vandløb skåret ned fra 50.000 til 25.000 hektar, og det vil indebære, at man må finde andre måder at reducere kvælstofudledningen på. Det vil kunne være muslinger, men det vil formentlig kræve en ordning med statsstøtte for at kunne realiseres.

 

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55