Home / Indland / Markant skagbo fylder 60 år

Markant skagbo fylder 60 år

 

DSC_0890

Jens Borup om bord på s 306 Starholm

S 306 Starholm står der på siden af jollen, som står i gårdspladsen på Jens A. Borups ejendom Starholm i Kandestederne. S’et i registreringsnummeret vidner, om at fartøjet hører til i Skagen. Og Skagen har de seneste 45 år været omdrejningspunktet for Jens A. Borup, der fylder 60 år den 22. maj. Jollen med S-nummeret bruger han til fiskeri efter rødspætter, når ellers tiden tillader det. Posten som formand for fiskemelsfabrikken FF Skagen sammen med en række andre tillidsposter levner ikke så meget tid til rødspættefiskeriet.

Pakkede en køjesæk
Garnfiskeri efter fladfisk var noget som Jens A. Borup gjorde allerede som dreng. Det lå dog ikke ligefrem i kortene, at Jens A. Borup ville blive skagbo med hud og hår og ville blive en markant skikkelse i fiskeriet og i byen. Han er opvokset på Avernakø i det sydfynske øhav, og det var her, at han som dreng fik smag for fiskeriet.
– Jeg havde en jolle, og for mine konfirmationspenge købte jeg en fire hestes påhængsmotor. Jeg satte lidt garn og fangede skrubber, som jeg solgte til naboerne. Jeg fandt den gang ud af, at hvis man fangede fisk, kunne man tjene penge, fortæller Jens A. Borup, der forlod skolen med en 9. klasses eksamen, som han selv betegner som dårlig.

– Jeg led meget af ordblindhed, og har derfor aldrig drevet det til noget skolemæssigt. Så nogle uger efter jeg havde afsluttet 9. klasse, mente min far, at jeg skulle til at finde noget at lave. Min mor pakkede en køjesæk med to par cowboybukser og to skjorter samt et vattæppe og en hovedpude og stak mig 400 kroner i hånden, og så måtte jeg ud for finde noget at lave, siger Jens A. Borup. Som 15-årig stod han så med sin køjesæk på Fyn, klar til at tage den på tomlen ud i verden. Det var her, at skæbnen ville, at det blev Skagen, som blev centrum for Jens A. Borups liv.

– Da jeg stod ved landevejen på Fyn, skulle jeg afgøre, om jeg ville tomle den til mine søstre på Sjælland eller til min bror i Frederikshavn, fortæller Jens A. Borup. Valget faldt på blev broren i Frederikshavn.
– Jeg havde dog den gang ikke helt styr på, hvor stor Jylland er, så da klokken var ti om aftenen, var jeg kun nået til Viborg. Så pakkede jeg vattæppet ud, og overnattede i grøften inden jeg om morgenen fik et lift til Frederikshavn. Efter 14 dage der mente min bror, at jeg skulle videre og jeg søgte derfor hyre i Skagen, fortæller Jens A. Borup om sin vej til Skagen.

Mod på eget fartøj
Han fik hyre som kokkedreng på en skagenskutter, og det var startskuddet til Jens A. Borups virke i fiskeriet.
– Jeg havde fundet ud af, at tog man med en kutter ud, kunne man tjene penge i større målestok end mit garnfiskeri med jollen på Avernakø. Jo flere fisk. Jo flere penge. Det var det eneste, jeg havde lyst til. Det var ikke den store planlægning, konstaterer Jens A. Borup, der startede fra bunden som yngste mand på en 50 tons trækutter, hvor jobbet blandt bestod i at skralde kartofler og stege flæsk til de to øvrige om bord, som var skipper og bedstemanden.

– Jeg så om bord, hvordan skipper og bedstemanden gjorde og lærte på den måde, hvordan det er at være fisker, siger Jens A. Borup, der tog skippereksamen fra Skagen Skipperskole som 22-årig.

– Jeg så, hvordan fartøjsejerne drev fiskeriet, og tænkte, det kan jeg også. Derfor fik jeg mod på at få mit ejet fartøj, siger Jens A. Borup. Den drøm gik i opfyldelse, da han allerede som 25-årig fik sit første fartøj S 149 Ester Johnny, som drev fiskeri til industri og fangede torsk i Østersøen.

 

Tysk fisk gavnede i Skagen
Siden er det gået stærkt for Jens A. Borup både på havet og på land med fiskeri og med et stærkt engagement i erhvervslivet og i politik. I gennem 30 år har han haft tre kuttere. Nummer to fik navnet Starholm med indregistreringsnummer S 306. De sidste ni år som aktiv fisker tog han det bemærkelsesværdige skift at registrere sin kutter i Tyskland stadig med navnet Starholm og med nummeret SH 2.
– At have kvoteret i et andet land var ret nyt den gang. Jeg havde ikke økonomisk formåen til at opkøbe kvoter nok, og jeg så nogle kvotemuligheder i Tyskland for at tilføre Skagen havn flere råvarer og få flere arbejdspladser til byen. Vi landende stadigvæk al vores brisling og tobis i Skagen, fortæller Jens A. Borup. Bortset fra de første to år, hvor det var et krav at have en tysk flagskipper om bord, var det en ren dansk besætning på fartøjet, som blev afhændet ved årsskiftet 2011/2012.

FF Skagen
Ved siden af fiskeriet har Jens A. Borup haft et stærkt engagement i erhvervslivet og i politik.

Han engagerede sig i FF Skagen, som er en af verdens største fisemelsproducenter, hvor han fra starten var andelshaver. Han blev valgt til bestyrelsen i 1986-89, igen i 1995, blev næstformand i 1999 og formand i 2007. En post som han stadig bestrider.

– Jeg var en del af andelshaverkredsen, og mens jeg var næstformand, blev formandsposten på et tidspunkt ledig, og her blev der peget på mig som formand, fortæller Jens A. Borup, der i samarbejde med bestyrelsen for nogle år siden tog initiativ til at ændre det tidligere andelsselskab Fiskernes Fiskeindustri A.m.b.A. til et aktieselskab.

Byrådsmedlem
Lokalpolitik er også en del af Jens A. Borups engagement.
– Jeg blev valgt ind i Skagen Byråd for Venstre i 2001, hvor jeg sad til kommunesammenlægningen fem år senere, siger Jens A. Borup, som ved den lejlighed blev valgt ind med næst flest personlige stemmer, kun overgået af borgmesteren. Han er fortsat meget aktiv i lokalpolitik og er en af initiativtagerne til det nystiftede borgerforum ”Bytinget”. – Vi forsøger at være en aktiv stemme overfor Frederikshavn Kommune i forhold til de ting, som interesser skagboerne. Det gør ikke noget godt for Danmark, at det hele bliver centraliseret og at alt bliver placeret i København eller Århus. Det skævvrider landet. For eksempel er 37 styrelser ud af 41 i dag placeret i København. De kunne lige så godt være placeret i Jylland. Det er også noget, jeg er engageret i, siger Jens A. Borup, der også har andre tillidsposter.

I 1998 blev han medlem af repræsentantskabet i Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg, og i 2005 blev han valgt som bestyrelsesmedlem i banken, hvor han fortsat er medlem, heraf tre år næstformand i bestyrelsen. Han er desuden på 15. år medlem af repræsentantskabet for ENV/Nordenergi i Vendsyssel.

– Det er spændende at sidde i bankens bestyrelse som en repræsentant fra fiskerierhvervet, og jeg har aldrig følt, at jeg har manglet boglige kompetencer i forhold til mine tillidsposter. Det jeg har prøvet i praksis, opvejer den manglende skolegang, fastslår Jens A. Borup.

 

Demokratisk skole
Jens A. Borup er ikke i tvivl, om hvorfra hans store lyst til at engagere sig i forskellige sammenhænge kommer fra.

– Jeg tog 9. klasse på en efterskole, og det var en meget demokratisk efterskole. Var der en elev eller en lærer, der ikke synes det fungerede, som det skulle, så ringende man med klokken. Alt gik i stå indtil der var fundet en løsning på demokratisk vis. Det har båret mig hele livet, og jeg har altid være klar til at tage diskussionen og argumentere for holdninger og synspunkter. Og jeg føler, at der altid har været respekt, om de synspunkter jeg har. Man skal gøre sig fortjent til folks tillid, siger Jens A. Borup, der på trods af han nu runder de 60 år ikke har planer, om at trække sig tilbage til en pensionisttilværelse i nær fremtid.

– Ikke hvis der er nogen der bruge mig. Men er der ikke nogen, der vil vælge mig, så skal man ikke blive hængende bare for at blive hængende. Men så længe der er nogen, der deler mine holdninger, så er jeg den, der bliver ved at kæmpe for dem, fastslår Jens Borup.

 

Jagt og fiskeri
Udover fiskeriet havde Jens A. Borup også en meget vigtig grund til at blive i Skagen. Efter fem år blev han gift med en skagbopige, Minna, fra en fiskerfamilie. De har tre børn, og i dag er der seks børnebørn.

Selvom der ikke i nær fremtid er udsigt til, at Jens A. Borup vil skrive pensionist på visitkortet, så ved han godt, hvad han gerne vil bruge mere fritid til, blandt andet det han gjorde som dreng på Avernakø for 45 år siden

– Jeg håber, at når jeg en gang trapper ned, får mere tid til at sætte garn og fiske lidt rødspætter. Desuden holder jeg meget af, at gå på jagt, siger Jens A. Borup, der ikke skal køre langt for komme på jagt.

– Jeg har jagten her på vores ejendom i Kandestederne, siger Jens A. Borup, der dog ikke har udnyttet at bukkejagten fornylig er gået ind.

– Nej, jeg har set, de er der, men har ikke nedlagt nogen. I forbindelse med fødselsdagen for jeg besøg fra Finland, og de er inviteret på bukkejagt, og så kan jeg jo ikke være bekendt at skyde dem inden, så der ikke er nogen til dem, siger Jens A. Borup, som i hans mangeårige engagement i erhvervslivet og i lokalpolitik også her tænker på fællesskabet.

 

 

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55