Home / EU / Medlemslande er uenige om discardforbud

Medlemslande er uenige om discardforbud

Der er endnu langt fra enighed mellem Ministerrådet og Europa Parlamentet om det discardforbud, der er et centralt element i den kommende nye fælles fiskeripolitik. Men også internt mellem medlemslandene er der ikke enighed om discardforbudet – det skriver European Voice i denne uge.

Talje på H 10 Hanne (01)Ministerrådet er således splittet i nord og syd, fremgår det af artiklen. De nordlige lande – herunder altså Danmark – er stemt for at følge oplægget fra såvel Europa Parlamentet som Kommissionen og indføre et discardforbud allerede fra den 1. januar 2015. De sydlige lande i EU skal derimod være fortalere for, at discardforbuddet først træder i kraft fra den 1. januar 2017 – altså to år senere.

Dertil kommer, at de sydlige medlemslande i EU angiveligt også efter et forbud mod discard er indført vil have mulighed for at have et vist udsmid. I følge European Voice skal det gælde for syv procent af fangsterne.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678