Home / Holdningerpage 4

Holdninger

Hvad mener du? Ta’ ordet!
Debatindlæg skrives på skift af Danmarks Fiskeriforenings direktør, formand, biologer – og dig.

Send dit debatindlæg til mail@fiskeritidende.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at rette i debatindlæg og til at afvise indlæg.

Tobis eventyret blev stoppet af EU og Dan

Indlægget er skrevet af Ib Poulsen, der er kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti. Masser af tobis, men de må bare ikke fanges for EU, og ministeren på området, Dan Jørgensen, viser sig igen som manden uden handling. De såkaldte ...

Read More »

Hvor er dokumentationen for, at trawlfiskeri ødelægger bundfaunaen?

Dette indlæg er skrevet af John Laursen, formand for Fiskernes Forbund, samt Michael Nyholm, næstformand for Fiskernes Forbund. Som en protest mod Miljøminister Kirsten Brosbøls og Fødevareminister Dan Jørgensens forslag om indførelse af yderligere beskyttede områder i Kattegat med deraf følgende forbud ...

Read More »

Invitation fra Læsø til Dan Jørgensen

Indlægget er skrevet af Brian Valentin, formand Læsø Fiskeriforening, og Gregers Jacobsen, formand Læsø Fiskeindustri.  Inden der træffes endelig beslutning omudpegning af lukkeområder i Kattegat, vil vi meget gerne invitere dig som ansvarlig minister til at besøge Læsø. I forhold ...

Read More »

Der er positive ting – men også negative

FORVALTNINGSPLAN FOR ØSTERSØEN Det nuværende forslag fra Ministerrådet viser, at det er lykkedes for fiskeriet at få luget en del ud – men der er fortsat elementer, der vil kunne give problemer for fiskeriet. Af chefbiolog Michael Andersen, Danmarks Fiskeriforening PO. ...

Read More »

Svend-Erik mener: Kludetæpper og kvoteløft

Det var et af mange mantraer, da den ny fælles fiskeripolitik skulle på plads, at man ville gøre det enklere og nemmere at forstå og agere inden for de rammer, som politikerne vedtog. For alle var enige om, at den ...

Read More »

Opgør med EU kan give 280 mio. kr. og nye fiskerijobs i Danmark

Dette indlæg er skrevet af Erik Høgh-Sørensen, kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti i Nordjylland. Et kvart århundrede efter indførelsen i 1983 af EU’s fælles fiskeripolitik erkendte EU selv, at 90 procent af alle europæiske fiskearter var overfisket. For Danmark ...

Read More »

Åbent brev til miljøminister Kirsten Brosbøl

Indlægget er skrevet af John Laursen, Nexø, og Michael Nyholm, Bønnerup. Vi konstaterer til stor forundring, at du indlader dig på, i samarbejde med Hr Dan Jørgensen, at videreudvikle Gilleleje-skandalen vedrørende lukning af visse områder for trawlfiskeri i Kattegat. Nordsjællandske fiskere har siden ...

Read More »

Knald eller fald

Indlægget er skrevet af Erik Pedersen, Askekrogen 4, 9900 Skagen. I 1981 blev der fanget 335.000 tons torsk i Nordsøen. Måske ikke særligt aktuelt i dag i 2015, hvor kvoten er på 35061 tons? Men der tager man helt fejl. ...

Read More »

Svend-Erik mener: Ministerens helt egen mission

I forsommeren afleverede en række foreninger omkring det rekreative fiskeri et oplæg til fødevareminister Dan Jørgensen. Det har ministeren siden omsat til sin egen Lystfiskervision, som han har stærk fokus på. Ja, jeg overdriver vel ikke, hvis jeg skriver, at ...

Read More »

EU knuser det kystnære fiskeri

INDLÆGGET er skrevet af Niels Kr. Nielsen, formand Hirtshals Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, formand Skagen Fiskeriforening, samt Claus Hjørne Pedersen, formand Strandby Fiskeriforening. Der var ingen julegaver i år fra EU til de nordjyske fiskere, der baserer deres fiskeri på ...

Read More »