Home / Indland / Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Midlertidig lukning af område i Skagerrak

 

Det er indenfor det røde område, der er lukket for visse typer af fiskeri.

Det er indenfor det røde område, der er lukket for visse typer af fiskeri.

NaturErhvervstyrelsen har lukket et område af Skagerrak i perioden fra den 23. april til og med tirsdag den 13. maj 2014. Indenfor området er det forbudt at fiske i den danske del af Skagerrak. Det er  forekomsten af for stor andel af ungfisk, der er årsag til lukningen. 

Området i Skagerrak afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1.   58°06,0 N, 010°10,5 Ø
  2.   58°02,0 N, 010°14,0 Ø
  3.   57°57,0 N, 009°54,5 Ø
  4.   58°01,0 N, 009°51,0 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter

– snurpenot

– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover

– drivgarn

– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

 

 

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30