Home / Indland / Miljøstyrelsen fastholder forbud mod blyholdige synkeliner

Miljøstyrelsen fastholder forbud mod blyholdige synkeliner

Danmarks Fiskeriforening har fået et afslag fra Miljøstyrelsen på sin anmodning om en dispensation fra Blybekendtgørelsen, så man i Danmark igen lovligt sælge synkeliner der indeholder bly. Den dispensation, som Danmarks Fiskeriforening hidtil har haft, udløb i april måned.

Konkret angiver Miljøstyrelsen i sin afgørelse, at ”under henvisning til, at der siden marts 2013 findes et alternativt produkt på markedet afslår Miljøstyrelsen dispensationsansøgningen” fra Danmarks Fiskeriforening. Dermed lægger man altså fra styrelsens side vægt på, at fiskerne har mulighed for at benytte sig af et alternativt produkt.

Derudover anfører Miljøstyrelsen, at man ikke finder, at der ”foreligger det fornødne særlige tilfælde, som på nuværende tidspunkt kan begrunde en yderligere dispensation fra forbuddet”. Samtidig skriver styrelsen i sit afslag, at Danmarks Fiskeriforening ikke ”er fremkommet med nye oplysninger, der kan ændre styrelsens vurdering af sagen”.

Forbud er en fordel
Hertil kommer også, at Miljøstyrelsen afviser, at der skulle være tale om, at det danske forbud forringer de danske fiskeres konkurrenceevne – selv om de danske fiskere fx er de eneste i EU, der har et forbud mod at købe blyholdige synkeliner.

Miljøstyrelsen skriver således, ”at den ikke er af den opfattelse, at en mere miljørigtig fiskemetode er forhindrende for vækst i Danmark, men at der omvendt kan være muligheder for grøn vækst i, at Danmark er på forkant med skrappere miljøregler end andre lande”.

Det er ligeledes styrelsens opfattelse – står der i brevet – at ”øget bevidsthed omkring miljørigtigt fiskeri på internationalt plan giver det danske fiskerierhverv fordele”.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678