Home / Fiskeri / Minister er bekymret over udsigt til lav tobiskvote

Minister er bekymret over udsigt til lav tobiskvote

Der er udsigt til, at de danske industrifiskere får en meget lille tobiskvote at fiske på i 2016. Det bekymrer den nyudnævnte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der vil arbejde for et overvågningsfiskeri i Område 1.

– Jeg vil over for Folketinget allerede i denne uge foreslå, at vi fra dansk side arbejder i EU for, at der etableres en løbende overvågning af fangstresultaterne i Område 1 fra den 15. april til den 6. maj 2016, og at den endelige kvote for dette område fastsættes ud fra resultaterne af dette fiskeri, siger Esben Lunde Larsen og tilføjer:

– Det er ganske bekymrende, at eksperterne mener, at der skal ske store reduktioner i den kvote, som fiskerne må fange.

Esben Lunde Larsen pointerer, at han som minister er ”meget opmærksom” på, hvordan det går med fastsættelsen af tobiskvoten for 2016.

– Tobisfiskeriet er et meget vigtigt fiskeri for både de danske industrifiskere og for fiskemels- og olie-fabrikkerne, lyder det fra ministeren.

Han udtrykker håb om, at overvågningsfiskeriet vil vise, at der er flere tobis, end det forskerne er kommet frem til – blandt andet på baggrund af skrabetogterne i efteråret 2015.

– Hvis fangsterne er bedre end rådgivningen har forudsat, at de skulle være, så har vi rigtig gode argumenter for at få hævet årets kvote, mener Esben Lunde Larsen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678