Home / Fiskeri / Misforståelse om muslingefiskeri i ugens Fiskeri Tidende 

Misforståelse om muslingefiskeri i ugens Fiskeri Tidende 

I weekendens udgave af Fiskeri Tidende nævnes det, at en række muslingefartøjer er i fare for at miste muligheden for at fiske muslinger i Limfjorden. Ib Poulsen nævnte på Centralforeningen for Limfjordens generalforsamling, at han hellere så en grænse tættere på 12 meter end 16 meter, når en ny trawlbekendtgørelse skal forhandles på plads.  

Trawlbekendtgørelsen har imidlertid ikke noget med muslingefiskeriet at gøre. Det fiskeri er reguleret via muslingebekendtgørelsen, som i 2016 åbnede op for længere muslingefartøjer i Limfjorden op til 16 meter.  

Derimod handler trawlbekendtgørelsen om fiskeri af brisling, sild og søstjerner i Limfjorden. Og det er der, at en række fartøjer kan komme i klemme ved, at de simpelthen er for lange til at deltage i det fiskeri, hvis længdegrænsen bliver tættere på de 12 meter end de 16 meter. Flere fartøjer blev således forlænget fra 2016 og fremefter op til de 16 meter.  

Men for at have mulighederne åbne for flere typer af fiskeri, så håber limfjordsfiskerne på, at de ikke bliver udelukket fra sild, brisling eller søstjerne-fiskeri, hvis muslingefiskeriet ikke kan bidrage nok til økonomien. Derfor vil de gerne have den nye grænse på 16 meter for trawlfiskeri i Limfjorden. 

Det er derfor også forkert, hvis nogen skulle tro, at Ib Poulsens udtalelser er udtryk for, at han vil stække muslingefiskeriet. Der er alene tale om reglerne for fiskeri med trawl efter sild, brisling og søstjerne. Politikerne løber dermed heller ikke fra den aftale om forlængelse af fartøjerne i muslingefiskeriet, der blev indgået i 2016. Det vil fremover stadig være muligt at fiske med dem efter muslinger, uanset hvordan en ny trawlbekendtgørelse måtte se ud.  

Fiskeri Tidende beklager misforståelsen! 

 

 

 

 

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30