Home / Fiskeri / Tilskudsordning til sælfangst for norske fiskere

Tilskudsordning til sælfangst for norske fiskere

Det giver mening at regulere en sælbestand, der æder flere torsk, end den samlede norske kvote, mener man i Norge. Arkivfoto: Fiskeri Tidende

Hvor danske fiskere i større og større omfang oplever problemer med sælerne, og det går trægt med at få en egentlig bestandsregulering op at stå, er det anderledes toner, der lyder fra Norge. Her har Nærings- og fiskeridepartementet fastsat en tilskudsordning til fiskere, der vil fange sæler i Hvidehavet eller i farvandet mellem Grønland og Jan Mayen.

– Sælen er en af vores største konkurrenter og æder enorme mængder af vores fælles skatkammer, den nordatlantiske torskebestand. De æder helt op til det dobbelte af den totale norske kvote, og derfor er bestandsregulerende tiltag nødvendige, fortæller Bengt Rune Strifeldt (Frp) ifølge det norske Fiskeribladet.

Højere tilskud
I første omgang har det norske Stortinget afsat 2,5 mio. norske kroner til fiskere, der ønsker at gå på sælfangst i de to områder. Men tilskuddet kan blive endnu højere – alt afhængig af, hvor mange fiskere, der melder sig til at deltage.

– Hvis de 2,5 mio. kr. ikke er nok, vil jeg tale for, at vi øger tilskuddet, så deltagelsen bliver så stor som muligt, lyder det fra Bengt Rune Strifeldt.

Bestanden er for stor
Han mener også, at sælbestanden efterhånden har vokset sig så stor, at den må reguleres for at undgå ubalance, og han mener, at tiden er moden til at man begynder at tale om et egentligt sælfangererhverv.

– Modstanden er ikke lige så højlydt mere. Sælkød er et højkvalitetsprodukt, som bør serveres på restauranter. Du finder ikke kød med en finere tekstur, end sælkødet, så potentialet ude på markedet er stort, siger Bengt Rune Strifeldt.

For 2019 er der fastsat en kvote på 26.000 grønlandssæl (et år eller ældre) i farvandet mellem Grønland og Jan Mayen og 7000 grønlandsæl i Hvidehavet. Fangstperioden er fastsat til at være fra 1. april til 30. juni i farvandet mellem Grønland og Jan Mayen, samt 20. marts til 1. juni i Hvidehavet.

About Claus Kirkegaard

journalist, telefon 7610 9666