Home / Indland / Nu kan der fiskes i weekenden i Skagerrak og Kattegat

Nu kan der fiskes i weekenden i Skagerrak og Kattegat

Industrifiskerne og det pelagiske fiskeri har fået et stort ønske opfyldt: Det forkætrede weekendstop i Skagerrak og Kattegat er nu langt om længe bragt til ophør. Det betyder, at det ikke længere er forbudt at fiske lørdag eller søndage i de to farvande, når det gælder fiskeriet efter sild og brisling.

– Forenkling af fiskerireglerne er altid positivt. Fiskerne har altid brug for at have de mest optimale forhold, og at silde- og brislingefiskeriet nu også kan ske i weekenderne giver dem en større fleksibilitet, lyder det fra formanden for Strandby Fiskeriforening, Claus Hjørne Pedersen.

Danmarks Fiskeriforening har i årevis søgt at komme af med weekendstoppet, men det trukket ud. I forbindelse med arbejdet med indførelse af discardforbuddet i Skagerrak er det imidlertid blevet muligt, og kort før Påske blev det endeligt vedtaget i Ministerrådet og EU Parlamentet. Det skete i øvrigt i forbindelse med en forlængelse af visse tekniske regler.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678